120 1658/1659 Gapt. den Ooven (van den Hoven?) 3. 1659/1660. Jufvr. Barbara van Heck(e). 3. 1659/1660 De huysvr. van br. Aderjaen (van der) Meerssen„3. 1659/1660 Capt. Maurits Pluyshant. 3. 1660/1661 Joannis Borendam (lees Borrendam). 3. 1661/1662 De huysvr. van raetsheer Cornel is Lam sen. 4. 1661/1662 De huysvr. van capt. Frans Mangelaer. „3. 1661/1662-dllr. balliu Bonnefasie Oaeu, dobbel. 4. 1661/1662 De huysvr. van burgmr. Everardus Gise- linck„4. 1661/1662 De dochter van secr. (Pieter) Gampe. 4. 1662/1663 De huysvr. van capeteyn Cornelis Giese- 1 i n c k„4. 1662/1663 dHr. burgmr. Adriaen-van Hack. (Lees H e c k e)„4. 1663/1664 dHr. Guiliaem Lucassen. „4. 1663/1664 Gapt. Frans Mangelare. 4. 1663/1664 dHn Cornelis Lampsins. 4. 1664/1665 De huysvr. van capt. Cornelis Evertsen. In een kasse „4. 1664/1665 Capt. Geleyn Pyks. Zonder kasse. 3. 1664/1665 Capt. Joh. Bankers. Met de kasse. 4. 1664/1665 Capt. Marinus Loncké. Met de kasse. 4. 1665/1666 De wed. van commandeur Bancker. 4. 1665/1666 De wed. van Johan Banker. 3. 1665/1666 dHr. burgmr. Everardus Gyselynck. 4. 1665/1666 Mevr. d'wed. van dhr. raetsheer Johan Gy selynck „4. 1665/1666 dHr. Samuel Raven. 3. 1665/1666 dHr. Geraert Maut. 4. 1666/1667 De wed. van den hr. Bonnefacie Can. „4. 1666/1667 dHr. comm(andeur) Pr. Alvares. 4. 1) „In" of „met de kasse" zal moeten beteekenen in „lijst." Zoo ziet men ze op de plaat, op blz. 55 van het werk „De Westpoort te Vlissingen," door C. P. 1, Dommisse.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 164