IV. GRAFSTEEN ENBESTEMD OM GELEGD TE WORDEN IN DE KAPELLEN OF ANDERE DAARVOOR GESCHIKTE PLAATSEN. Kapel. Vind Naam Nomme r s plaats. der eigenaars of begraven personen. van Hoofdst. 1. No. 1N.zij. Ingenomen door zitbanken Tegen het N. transept. No. 2. Rechts. Links. Dams Jacobssen. Gothisch A d r. A d r i a e n s s e n C r e y tpiloot. Gothisch No 103. G. S. no. 87. G. S. no. 326. 283. No. 3, Rechts. Jacob Pierssen. Gothisch Midden. Mr. Nicolaes de Blocq, grift'. L. R. 70. G. S. no. 234. Links. P i e t e r Eems, It. coll 88. G. S. no. 284. No. 4, Rechts. Jan Janssen, burgmr 69. G. S. no. 232. Links. Elsabeth Velters 26. G. S. no. 84. No. 5 Rechts. J o h a. W. v. d. Bussöhaert 92. G. S. no. 291. Midden. A e r li o u t v. den Broucke 24. G. S. no. 80. Links. Anthouis Pieterssen 6. G. S. no. 34. No 1Z.zij. Ingenomen door zitbanken Tegen het Z. transept. No. 2, Links. Jasperssen No G. S. no. 257. Rechts. Hans van Her bel n 13. G. S. no. 49. No. 3. Links. Marie Pieters Iloyel 37. G. S. no. 106. Midden. Sr. Johan de Groot e, coopm. 93. G. S. nos. 294, 295. Rechts Marinus Hollar, vis-adm. n 25. G. S. uo. 83. No. 4, Links. Cornelis Claessen, vys-adm. 22. G. S. no. 73. Midden. Charles de Cock, capitein 14. G. S. no. 50. Rechts. Jacob V erschoo re n 35. G. S. no. 100. No 5, Ongeschikt voor grafzerken Regenbak. In 't koor. Midden. Joost de Moor n 1. G. S. no. 15. Bij den westmnur van de uoordbeuk. Tegen den toren aan. Cornelis Lampsens, eoopman n 122. G. S. no. 384. Tegen de 5e kapel aan. Logier Pietersen, vice-adm. n 45. G. S. no. 124. Tnsschen de voorge- Jonge Jan Humans. Gothisch n 146. G. S. no. p uoernde 2 steenen. Jacob Jansen v. Biervliet. n 131. G. S. no. p Arnautken Pieters n 135. G. S. no. p f en Heyndrik Wyllen 143. G. S. no. \ls reserve, bij het moge lijk breken van een der S y m o n Pierssen. Gothisch. n 44 G. S. no. 123. voornoemde steenen. Ber thelom eus Wouters. Gothisch. n G. S. no. p

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 170