Y. DATA VAN GRAFZERKEN UIT DEN KATHOLIEKEN TIJD. Anno. Volgnommer. G. S. nos. Anuo Yolgnominer. G. S nos. 1481. 139. No. verloren. 1539. 133. No. verloren. 1504. 139. No. verloren. 1540. 54. 177. 1500. 81. 270. 1541. 87. 283. 1500. 105. 335. 1542. 44. 123. 1507. 54. 177. 1542. 89. 285. 1508. 146. No. verloren. 1546. 83. 273. 1512. 124. 399. 1546. 38. 108. 1516. 61. 199. 15 53. 176. 1510. 131. No. verloren. 1550. 54. 177. 1524. 44. 123. 1557. 143. No. verloren. 1525 103. 326. 1557. 84. 274. 1529. 87. 283. 156S. 135. No. verloren. 1530. 124. 399. 1572. 83. 273. 1531. 147. No. verloren. 15 138. No. verloren. 1532. 145. No. verloren. 15 138. No. verloren. 1538. 103. 326. 15 76. 249. N. B. De nommers van deze Gothische, of gemengd Go- thisch-Latijnsche opschriftenkannen van een vroegere rangschik king dan van die des jaars 1627 afkomstig zijn. Zie hiervoor blz. 1- en 5. Bij gebrek aan bewijs heb ik ze gerangschikt, als of ze tot een en dezelfde noinbreering behoorden. Het jaartal „1525 kan ook gelezen worden XVCXXVI of XXVII of X XVIIIomdat de eenheid door afslijting onzeker geworden is.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 171