VI. NAAMLIJST. Deze lijst is zoo opgesteld, dat de namen van vrouwsvaders op een enkele „s" eindigen, zooals die, op> uitzonderingen na, ook in de akten voorkomen. Voor de namen van mansvaders, afwisselend eindigende met ss, sse, sen of ssen, bezigde ik alleen de twee laatste uitgangen. Een enkele keer komt voluit de uit gang „soone" voor, bijvoorbeeld in de nos. 19 en 27. De namen van schrijvers of boekwerken zijn in cursiefletters gedrukt. De verschillende lezingen van denzelfden naam her leidde ik in deze naamlijst tot zijn meest bekenden ouden vorm, terwijl men bedacht moet zijn, dat sommige namen van deze lijst naar meer dan één persoon kunnen heenwijzen. De namen met vadernamen zijn dubbel geboekt. De eerste cijfers achter de namen verwijzen, 0111 technische re denen, naar de volgnommers van het eerste hoofdstuk. Voor de andere hoofdstukkenzoowel als voor de inleiding wordt verwezen naar de bladzijden van dit werk. De eerste naam van elke alphabetische letter is gespatieerd gedrukt ten behoeve van een gemakkelijk overzicht. Ahrahamssen, v. der Nolleck (Mar ten) 92. Adolfssen Vermaes (Michiel) 104. Adriaens (Adriaenken) 6. Adriacus (Baelken) 109, 138. Adriaens (Dina) 1. Adriaens (Janneken) 25. Adriaens (Jaquemyuken) 128. Adriaens (Leynken) 126. Adriaens (Sara) 54. Adriaens JDiest (Teune) 87. Adriaens Feys (Mayken) 121. Adriaens Martens (Petronella) 42. Adriaens Oillaerts (Mayken) 3069. Adriaens Weiter (Heilken) 133. Adriaensen (Govert) 24. Adriaensen (Jacob) 39. Adriaenssen (Pieter) 126. Adriaenssen Creyt (Adriaen) 87 en blz. 126. Adriaenssen Creyt (Jasper) 87. Adriaenssen Creyt (Michiel) 87. Adriaenssen Doene (Jan) 54. Adriaenssen Tta (Pieter) 65 148c en blz. 118. Adriaensseu Ketelaer (Adriaen) 50. Adriaenssen Ketelaer (Vincent) 23 50. Adriaenssen van NispeD (Abraham) 7. Adriaenssen Tandt (Adriaen) 83. Adriaenssen Tandt (Gillis) 83. Adriaenssen Tandt (Pieter) 83. Adriaenssen de Visscher (Leyn) 76.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 172