138 Doene (Jan Adriaenssen) 54. Doens (Jacomyne Cornelis) 54. Doenssen (Ewout Jacops) 54. Doenssen (Jan) 54. Doenssen (Lyeven) 54. Domburgh (Martynken, Claesdochter van) 19. Dominicus (Jacobus) 102. P. K. Dommisse. „De ambachtsheerlijkheid van Oud Vlissingerienz., zie biz. 6, 9, 10, 112. DezelfdeMichiel Adrz. de Rug ter en zijn naaste familiezie blz. 11, 74, 84, 91, 104. C. P. I. Dommisse. „De Westpoort te Vlissingenzie blz. 7 8 9, 76, 124. Dezelfde. Onze Tijdjaarg. 2, no. 1, blz. 27Sterren aan onze Vaderland- sche Kerkhemel, zie blz. 61. Donder (Bartelmeeus) zie blz. 1166. Dorpe (Tertulyanus van), blz. 118. Dorst (Elena Jans van) 10. Dorst (Sara van) 26. Dortsraan (Frederick) 10. Due (Packo le) 16. Dnynen (Agneta van) 89. Duyne (Anna van) 39 148<?. Duyneu (Bernard van) 39. Dnynen (Joachim van) 39. Duyneu (Styntgen van) 39. Duynen (Tanneken van) 39. Duynens (Gatelyne) 39 144. Durpion (Francoise) 16. Dussen (Maria Ingetje van der) 102. F. e m s (Clara) 88. Eems (Pieter) 88 en blz. 126. Eems (Sussanna) 88. Eewouts (Leynlgen) 54. Eewouts (Mayken) 138. Eewoutssen (Bartel) 54. Eewoutssen (Cornelis) 54. Eewoutssen (Gleeyn) 54. Egidii Thijssen (Daniel) 58. Elinck (Pieter Remeeus) 73. Elisabeth, vr. van Pieter Vendeville 37. Engels de Moor (Elisabeth) 110. Engels de Mooi' (Maria) 110. Engels(en)zie Ingels.en). Everaerts (Maicken) 48. Evers (Captein) 21. Everts II. I. M.J, pastoor, zie blz. 9, noot. Everts (Geertken) 128. Everts (Maevken) 128. Everts (Maeyken), een andere, 128. Everts (Tanneken) 97. Evertsen (Stamvader der) 21. Evertsen (Commandeur)Cornelis blz. 119. Evertseu (Cornelis), capt. 128 en blz. 120. Evertsen (Evert) 64128. Evertsen (Johan) 128 en blz. 121. Extract-Resolutien boek gemerkt no. 13, zie blz. 1142. F e y s (Mayken Adriaens) 121. Fevssen (Cornelis Jacobssen) 53 54 121. Fey ter (Jan de) 25. Feres (Jacob) 8. Fierinx (Abraham) 13. Flemminck blz. 118. Fops of Fox (Johanna) 63. Frans (Elisabeth) 1637. FYans Lanshere (Coinmerken) 59. Franssen (Cornelis) 57. Fredrix (Emerentia) 74. Mr. R. Fruin. „Het archief van O. L. Vr. Abdij te Middelburgzie blz. 9. Fuyt (Abraham FYedrikssen) 51. Gaert (Jasperynken Jaques van) 109. Garaaret (Elisabeth) 63. Gardenys (Arent) 86. Gelder (Grietje van) 125. Gelder (Hans van) 125. Gelder (Jacob van) 125. Gfelleins (Achie) 141. Geleyns (Catelyntie), blz. 8. Hier is de vadernaam tot geslachtsnaam verheven, beswege spelde ik dezen naam, zooals hij bleef, met één «s". Archief 1913 10

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 177