137 Kempe (Sara) 74. Ketelaer (Geslacht) 37. Ketelaer (Abraham de) 50. Ketelaer (Adriaen de) 37 50. Ketelaer (Adriaen Adriaenscn de) 50. Ketelaer (Adriaan Vincentszoon de) 50. Ketelaer (Andryes) 23. Ketelaer (Bartelmeus de) 50. Ketelaer (Dams Jacobsen de) 103. Ketelaer (Jan Bartelmeus de) 50. Ketelaer (Marians Maerts) 42. Ketelaer (Pieter Jansen de) 50. Ketelaer (Vincent Adriaensen de) 23, 50. Kien (Cornelia) 86. Kien (Cornells) 86. Kien (Daniel) 86. Kien (Elisabeth) 86. Kien (Grietken) 86. Kien (Jacob) 86. Kien (Jau) 86. Kien (Maarten) 86. Kien (Mailliart) 86. Kien (Mayken) 86 125. Kien (Pieter) 86. Knyf (Johannis) 92. Knyt's (Marytgen) 92. Kockszie Cocq. Konincks (Pieter Jan Piersen) 61. Konincks (Tanneken Jans) 76. Koopers (Cathelvne) 45. Kopalzie Copal. L a e r s (Tannekeu) 77 134. Laerse (Leunken Michiels) 134. Lambertus (Elisabeth) 125. Lamb rechts (Magdalena) 68. Lambrechtsen (Barend) 80. Lambrechtsen (Geerard) 80. Lambrechtsen (Jau) 54 80 121. Lambrechtsen (Simon) 80. Lambrechtsen Coolen (Jan) 120, 121 en blz. 124. n Vrouwe Lambrechtsen Schor erzie blz. 11, no5J, 76, 77 79 82. Lammens (Elisabeth) 58. Lammens (Magdalena Jaeoba) 58. Lampsins (Adriaen) 96 122. Lampsius (Apolonius Jan Coruelissen) 122. Lampsins (Cornelia) 122. Lampsins (Cornelis) 26, 96, 122 en blz. 120, 120, 122, 126. Lampsins (Hillegon Jansen) 122. Lampsins (Jacob) 122. Lampsius (Jacob Lammersen) 122. Lampsins (Jan) 122. Lampsins (Jannetje) 96, 122. Lampsins (Jaquerayutje) 96 122. Lamsseu (Jaques) 96 122. Lampsins (Joanna) 122. Lampsins (Lysbet) 122. Lampsius (Maeykeu) 2296122. Lampsins (Magdeleenken) 122. Lampsins (Maria) 122. Lampsins (Maria Cornelis d.) 122. Lampsius (Tannekeu) 26 122. Lampsins (Tanneken fa. Jacobe) 96. Lanshere (Commerken Frans) 59. Laren (Abraham van) 68. Laren (Baernaert van) 68. Laren (Daniel van) 68. Laren (David van) 68. Laren (Jeremias van) 68. Laren (Joos van), de oude 68. Laren (Joos van)de jonge 68 en blz. 8. Laren (Joos van)capt. 23. Laurens (Mayken) 58. Lauwereys (Dignetgen) 57. Leenaerts (Martha) 97, 108, 117, 118. Leeste (Cornelis Leynssen) 126. Leeste (Engel Leynssen) 126. Leeste (Geleyn Gillissen) 126. Leigiers (Lisebet) 57. Leyns (Goolken) 40. Leyns (Mayken) 114. Leynssen (Jacob) 18. Leynseu Bolle (Pauwels) 9. Leynsen Bolle (Cornelis) 9. Leynssen Keersken (Pieter) 73. Leynssen Leeste (Cornelis) 126. Leynssen Leest (Engel) 126. Leynssen Scheuyen (Daniel) 46, 148^. Leynsen Schotte (Cornelis) 122. Legiers (Levnken) 86. Archief 1913. 11

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 181