142 Seylmaker (Clays) 77. Seylmaker (Jan Pietersen) 26 122. Seylmaker (Maria)zie Zeylmaker. Seuse (Hans Wouterssen) 83. Siimous (Digneken) 113. Simons (Janneken) 41. Smallegaug (Hieronymus) 25. Smet (Matties de) 124. Smit (Maerten Jansen) 42. Smidt Lisbet Pieters) 121. Snelle (Barthelomeus) 66. Snelle (Pieter) 66. Snip (Bastiaeu Pietersen) 121. Snippe (Robbereght van der) 23. Snouck (Jacob) 148c. Snouckx (Agnete) 88. Suouckx (Jacquemynken) 88. Snouckx (Janneken) 65, 88, 148c. Sohier (Jan) 125. Sohiers (Levyntken) 43. Soyrs (Hans) 142. Somer (Cornelis) 86. Sonsbeeck (Jan Willem van) 84. Sousbecck (Leendert van) 84. Sonsbeeck (Leonard Constantyn van) 84. Sonsbeeck (Willem Arensseu) 8384. Sorgeloose (Adriaen) 115. Sorgeloose (Johannes) 115. Sorgeloos (Sussanna) 115. Souter (Jaqueminewed. de) 31. Souter (Jasper de) 31. Souters (Leynken Jaspers) 31. Stassens (Pieter) 22. Steyaert (Geeraert) 100. Sterk (Johannes Barentsen) 81. Sterk (Maeyken) 130. Sterthemius (Enoch) 98. Sterthemius (Sara) 116. Stevens (Jasper) 64. Stevens (Neelken) 29. Stevensen (Abraham) 113. Strytrure (moet zijn stiefmoeder) 16. Stolïelsen (Cornelis) 9. Stoffelssen (Jan) 114. Stoflelssen (Tomas) 86. Struivines (Janneke) 1. Stru(i)vingts (Catarina) 1. Struyvinck (Cathelyne) 1. Struyvinck (Cathervna) 148«. Sueouls d. (Mayken) 81. Suitland (Josiua van) 122. Suysse (Pieter)zie ook Seuse23. Swaue (Jaquemynkeu Pieters) 96 122. Swane (Jaques) 89. T a e 1 m a n (Pieter) 48. Tandt (Cornelis) 83. Tandt (Gillis Adriaensseu) 83. Tandt (Jan Willemssen) 83. Tandt (Michiel) 83. Tandt (Pr. Adriaenssen) 83. Tant (Adriaen Adriaeusen) 83. Tassche (Pieter Jansen) 61105. Tats (Saertje) 127. Teelinck Maximiliaen) 97. Teerlinck (Adriaen) 112. Teerling (Cornelis) 17. Teerling (Elisabet) 17. Teerling (Jobina) 17. Teerling (Joris) 17. Teerling (Pieternella) 17. Tenys (Maria) 90. Terion (Carel), blz. 118. Tettelincx (Tauneken) 30. Thyssen (Anna) 34. Thyssen (Daniel Egidii) 58. Thyssen (Gillis) 34, 58. Thyssen (Jan) 58. Thyssen (Maerten) 58 106148A. Thyssen Gillissen (Daniel) 58. Thuyssenlees Thyssen(Daniel) 58. Tyt (Isack van der) 77. Tobiassen (Jasper) 35. Toren (Wylaut van der) 142. Trappenzie Bankert. Trappen (Michiel van) 16. Trappen Bankert (Adriaen van) 16, 65. De naam //ridder e r 1 o n" komt ook voor bij 6. Brandt: nLetcn van M. Adz.de Ruyierfol. 191 en 499.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 186