144 Wale (Jail de) 30. Wale (Margarieta de) 95. Wallegem (Mayken vau) 86, J. W. te Water Reformatie van Zee- land zie biz. 12, 88. Weert (Cornelis de) 77. Weert (Jacob de) 54. Weert (Josynken de) 16. Weyer (Sussauna van de) 111. Weynantssen (Jan) 92. Welters (Bartelomeus) 133. Welter (Heilken Adriaens) 133. Westcappel (Pieter Willems van) 19. Wielandt (Lysbet) 142. Zie ook Wyland. Willeboortssen (Cornelis) 88. Willemsoone v. Westcappel (Pieter) 19. Willem de Vvfde, biz. 12. Willems 60. Willems (Grietkeu) 9. Willems van £en Biisschaert (Johanna) 92. Willemsen (Bartel) 60. Willem sen (Sebastiaen) 138. Willemsen (David) 16. Willemsen (Dirck) 107. Willemsen (Gillis) 3. Willemsen (Eewout)de onde 54. Willemsen Lems (Adriaen) 1. Willemsen Tandt (Jan) 83. Willemsen de Wachter (Cornelis) 139. Willigen (Josina van) 63. Wilsen (Adriaen) 55. Wilsen (Floris) 55. Willsen (Pieter) 55. Winkelman (II. P.J zie biz. 122. Wispelaer de 130. Wispelaer (Francois de) 12 en biz. 119. Wispelaer (Joanna de) 12. Wispelaer (Joos de) 12. Wispelaer (Madelene de) 12. Wispelaer (Sara de) 1,12. Wisse (Heynderick) 143 en biz. 7 126. Witte (Cornelis de) 122. Wyland (Marcus) 142. Wylandt (Levientgen) 142. Wylant van der toren 142. Wyllen (Heynderick) 143 en biz. 7 126. Wynckelinan (Melsior), biz. 119, 119. Woldenburgh (Machtelt van)biz. 119. Worin (Cornelis Jansen de) 118. Wouters 85. Wouters (Maiken) 85. Wouterssen (Berthelomeus) 145 en biz. 126. Wouterssen (Bartel) 17, 67, 75, Wouterssen (Dingeman) 75. Wouterssen (Jan) 85. Wouterssen (Lambrecht) 75. Wouterssen (Leyn) 85. Wouterssen (Pieter)brouwer 85. Wouterssen Sense (Hans) 33. Z e 1 e e r s (Janneken) 118. Zeylraakerbiz. 121. Zeylmaker (Clays) 77. Zevlmaker (Jan Pietersen) 26, 122. Zeyl maker (Maria) 1, 52, 53, 127. Zuerius Boxhornius (Hendric) 118.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 188