145 VERBET E 111 N G E N. Blz. 6, regels 1724, v. b. a. Na het afdrukken van de inleiding is de opzet van deze verhaudeling uitgebreid en gewijzigd. Er zijn twee hoofdstukkeu ingevoegd en in hoofdstuk 1 zijn de Gothische op schriften ook met Gothische letters en cijfers afgedrukt, als kenmerk van den Ka tholieken tijd. Blz. 8, regel 8 v. o. a. staat: „verschenen;" leeseyndigende. Blz. 23, regel 8, na „dochter" in te voegen: 19 Juni 1665 over capt. Johan nes Banckers. Blz. 23, regel 9, na „over" in te voegen: de weduwe van. Blz. 23regel 10v. o. a. staat„Stytrure leesstiefmoeder. Blz. 26 ,- regel 14, v. b. a. staat„Nantgen lees: Nautgen (Aernautgen). Blz. 28, regel 5, v. b. a staat: „Leven;" leesLevensberichten. Blz. 30 regel 7 v. b. a. Blz. 48, op no. 54 staat: lees: en „flD £3;" lees Blz. 88 noot 1staat„zielees zag. Blz. 91, regel 13, v. o. a. staal: „Maryntjen lees Martyntjen. Blz. 95, regel 11, v. o. a. staatwed.; lees wed1". Blz. 95, regel 18, v. b. a. staat: „Annekeu;" lees: Annekkn. Blz. 113, no. 138 staat -. jpeli(pu)a):y leesjfeD)pu(aj:p. Blz. 125 regel 5 v. b. a. staat„noorderbreuk lees noorderbeuk. Archief 1918 13

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 189