182 1604 November 14 (K. E.) Begraafrecht betaald over Steven Geeetssen de Buytee (senior). 1605 November 27 (D. B.) Magdalena, docbter van Steven de Buytee (junior) en Leyntge Jans. 1610 Januari (L. B.) Achter Jt Prinsenhuys Diekick Buy- tees, j. g., van der Vere woon(ende) by syn ouders. 1612 October (L. B.) Achter 't Prinsenhuys. Steven Stevensen de Buitee (junior)schiptimmerman. Syne huysvrouwe Leynke Jans te voren lidmaet. 1618 September 6 (K. B.) Begraafrecht betaald over Steven de Buytee (junior). 1616 Januari (L. B.) Peerdestrate achter 't Prinsenhuis of Nieuwstadt). Adeiaenke Jacobs, j. d., van Blankenberg^, woonende by de wed. van Steven de Buytee (junior), haer moeder, met attestatie van Middelburg. N. B. Wat tusschen haakjes staat van mijn hand. P. K. D. TV. AANVULLING BLADZ. 117. 4 Februari 1914 vond ik nog .een grafschrift in het koor, merkwaardig vooral, omdat het op rijm is gesteld: „Hier leyt begraven, die captein was ter zee, „Adriaen Quirynsen Gnooper, van Vlissingen geboren. „1 Juni 1602 „Heeft Hij dit tytlic leven verloren." (Dit randschrift omgeeft een blank schildmet helm gedekt. Het no. 6 is van een oude nombreering) K. B. Begraafrecht betaald op 4 Juni 1602 over hem en tusschen 1587 en 1605 over vijf kleine kinderen en een dochter van hem. Archief, 19L3, verschijnt zoo laat, doordat met den druk niet als anders in 't voorjaar kon worden begonnen, maar eerst in Oct. 1913, 11a 't afdrukken van Deel VI van den Catalogus der Provinciale Bibliotheek van Zeeland (Verzameling- Tak). Sw.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 226