WERKEN VAN HET ZEEUWSCH GENOOT SCHAP DER WETENSCHAPPEN. Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen te Vlissingen. 15 dln. (17691792). Nieuwe verhandelingen van het Zeeuwsch genootschap der weten schappen. 5 dln. (18071835). Nieuwe werken van het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen. Dl. 1 en dl. II, 1 en 2. Met atlas van 19 platen (1839 1845). Archief. Vroegere en latere mededeelingenvoornamelijk in be trekking tot Zeeland. 8 dln. (18561902) t). Verslag van het verhandelde in de algemeene vergadering van 1860. Verslag van het verhandelde in de 'algemeene vergadering van 1861. Verslag van het verhandelde in de algemeene vergadering van 1863. Verslag van het verhandelde in de algemeene vergadering van 1865. Verslag van het verhandelde in de algemeene vergadering ter viering van het eeuwfeest 7 April 1869. Verslag over 18691874. Verslag over 18741879. Verslag over 18801884. Verslag over 18851893. Verslag over 18941902. Eene inhoudsopgave der verschillende deelen komt voor achter de jaargangen 19071909 van het Archief.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 227