Catalogus der bibliotheek, door F. Nagtglas (1883). Zelandia illustrata. Verzameling van kaarten, portretten, pla ten enz. betreflende de oudheid en geschiedenis van Zeeland, door Mr. M. F. Lantsheer en F. Nagtglas. 2 dln. (1879 en 1880). Met vervolg, door F. Nagtglas (1885) en 2e4e vervolgen, door M. Fokker (18791905). Inventaris der handschriften, door J. P. van Visvliet (1861). Met twee vervolgen het eene gedrukt achter .het verslag van de vergadering van 1869, het andere achter het verslag over 18691874. Catalogus der numismatische verzameling door mej. M. G. A. de Man (1907). Catalogus van de verzamelingende zoogenaamde steenen kamer met meestal in Zeeland gevonden voorwerpen, door dr. J. C. de Man en J. A. Fr ederiks; geschiedkundige en ethno- graphische voorwerpen, door dr. J. C. de Man, J. A. Fre- d e r i k s en F. A. F rederiks; ouderwetsche kamerdoor dr. J. G. de Man en J. A. Fr ede riks (1890). Naamlijst van voorwerpen van zoölogischen aard alsmede van anthropologischc en pathologische voorwerpen, door dr. J. C. de Man, gedrukt achter het verslag over 18741879. Naamlijst van de vogels, door dr. L. J. de Marree, gedrukt achter het verslag van de vergadering van 1869. Naamlijst van nesten en eieren, door dr. J. C. de Man, gedrukt achter het verslag over 18801884. Naamlijst van de coleoptera en lepidoptera, door 1'. de Bruyne, gedrukt achter het verslag van de vergadering van 1869. Catalogus der conchvliën, door dr. Y. Keyzer, gedrukt achter het verslag van de vergadering van 1869. Met vervolg, gedrukt achter het verslag over 1874—1879. Naamlijst der mineralia en van eene geologische suite, door dr. A. A. Fokker en dr. F. Seelheim, gedrukt achter het verslag van de vergadering van 1869. Catalogus van schilderijen en portretten door W. D. L u t e y n gedrukt achter het verslag over 18801884. Wet van het genootschap (1907). Archief. Vroegere en latere mededeelingenvoornamelijk in betrekking tot Zeeland. Nieuwe reeks.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 228