Geschiedkundige beschrijving van Tholen en omstreken, door A. II ollestell e (1897). Levensberichten van Zeeuwsche medicibijeengebracht door wijlen dr. A dr. A. Lokker, bijgewerkt door dr. J. C. de Man (1901). Proeve van eene lijst, bevattende de vroegere namen der huizen in Middelburg, door M. Lokker (1904). Bovenstaande werken zijn, voor zooverre de voorraad strekt, verkrijgbaar bij de uitgevers J. G. W. Altorfler tegen den prijs van 121/'' cen' Per vc'' druks. Van de in het Archief opgenomen opstellen zijn ook afzonderlijke afdrukken verkrijg baar gesteld. Leden betalen voor de werken van het Genoot schap den halven prijs. Met steun van het Genootschap zijn uitgegeven: De Nederlandsche vlag. Nieuwe bijdragen tot de kennis barer kleurendoor C. d e IV a a r d (Groningen.111. Wolters 1900). Biggekerke, zijn Burgerlijke en Kerkelijke Geschiedenis, door Iv. Wielemaker (Middelburg, K. Ie Cointre, 1904). De uitvinding der Verrekijkers. Eene bijdrage tot de beschavings geschiedenis door C. d e W a a r d J r. (RotterdamW. L. J. Brusse, 1906). Lrederik. Kagtglas, uit zijne werken geschetst, door mr. W. Polman Kruseman (Rotterdam, W. L. J. Brusse, 1907). Archief 1913. 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 231