I X H 0 U I). Biz. Jaarverslag over 1912/1913uitgebracht in de algemeene vergadering van 2 April 1913 door den secretaris van het genootschap, Mr. W. Polman Kbtjseman. Naamlijst der directeuren, directrices en leden xvn. Binnen- en buitenlandsche instellingen, waarmede het genootschap in betrekking staatxxxm. Eenige grafschriften uit de afgebrande St. Jacobskerk te Vlissingen, met archivalische toelichtingen door P. K. Dommisse. V oorwoord1 I. Grafschriften met toelichtingen13. II. Wapens in de Vlissingsche kerken A° 1638 1671118. III. Muur-ornamenten123. IV. Grafsteenen, bestemd om gelegd te worden in de kapellen of andere daarvoor geschikte plaatsen 126. V. Data van grafzerken uit den Katholieken tijd. 127. VI. Naamlijst128. Verbeteringen145. De anti-togabeweging te Middelburg voor ruim een halve eeuw. „Een bladzijde uit Middelburgs kerkelijk verleden," door D. de Rijcke 147. Varia. IDe oorsprong der familie van Borsselen van der Hooghe 171. II. Een beschrijving van Zeeland uit de eerste helft van de 16e eeuw172. III. De la Rue's Dierick Ruytersgeen Middelburger 181. IV. Aanvulling bladz. 117182.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 2