XXXIV Genealogisch-heraldiseh genootschap: „De Nederlandsche Leeuw", te 's-Gravenhage. Bataafsch genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte, te Rotterdam. Rotterdamseh leeskabinet, te Rotterdam. Provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten cn weten- schappen, te Utrecht. Historisch genootschap, gevestigd te Utrecht. Koninklijk Nederlandsch meteorologisch instituut, te Utrecht. Rijkslandbouwschoolte Wageningen. Priesch genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde, te Leeuwarden. Natuurkundig genootschapte Groningen. Provinciaal museum van oudheden in Drenthe, te Assen. Provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant, te 's-Hertogenbosch. „Taxandria", te Bergen op Zoom. „De Navorscher", te Amsterdam. Société historique et archéologique dans le duclié de Limbourg te Maastricht. Limburg, provinciaal genootschap voor geschiedkundige weten schappen, taal en kunst, te Roermond. Adressen-afdeeling van het Centraal Bureau voor Persinlich tingen te Amsterdam. Vereeniging „Koloniaal Instituut", te Amsterdam. OOST-INDIË. Bataviaasch genootschap der kunsten en wetenschappen, te Batavia. WEST-INDIË. Geschied-, taal-, land- en volkenkundig genootschapte Willem stad. BELGIË. Académie royale des sciences, des lettres et des beaux arts de Belgique, te Brussel. Société d'archéologie de Bruxelles, te Brussel. Société des Bollandist es, te Brussel.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 40