7 2. Aan het noordeinde van den westgevel is een kleine deur teruggevondendie toegang gaf tot de vijfde kapelwelke tot aan den toren afgesloten door een muur, als pakhuis dienst deed en in 1590 en 1591 verhuurd werd aan de dekens van het schippers gilde. Deze ruimte deed van 1593 tot 1617 dienst als pakhuis en kantoor van Jan van Pere. De deur moet in 1593 zijn dichtgemaakt, wegens het bouwen daarvoor van een huisje zie uitgaven rekening 1594 dat later in tweeën verhuurd werd en waarvan het eene in 1665 en het andere in 1666 door kerk meesters verkocht is ieder huis voor 166 13 sch. 4 gr. Vlsch. nu bekend als „Oude Markt Nos. 2 en 4. 3. In het zuidertransept is een basement teruggevonden van een pilaar, die moet gediend hebben tot steun van een daar te zoeken oxaal zie „De Westpoort" blz. 35. Deze pilaar was afgeknot, voor zoover hij boven den grond in den weg stond voor andere doeleinden. 4. Het noordertransept was van 1572 tot 1594 in gebruik bij de Waalsche gemeente. andaar een post in de kerkereke- ning van 1594/1595 over het „vermaken van het glas in de Fransche kerk". Sinds 1626 of 1628 was het bestemd voor den dienst der Engelsche gemeente en bleef daartoe bestemd tot aan den verkoop aan de Xed. Herv. Gemeente, na den brand in 1911. Wat deed men met dit transept tusschen de jaren 1594 en 1626 of 1628? Dij de ontgraving in 1912 is er, bijna in het midden van het transept, een grafsteen gevonden zie hierna den grafsteen van Heyndcrick Wyllen en midden daarop een steen met een gleuf. Er rond heen vond ik een circelvormig muurtje in diameter ongeveer 3. M. Mij komt het zeer waarschijnlijk voor, dat hier aan een renmolen -als tras- of gruttersmolen moet gedacht worden. In de kerke- rekeningen vindt men daarover niets. Trouwens was reeds sinds 1572 dit transept door een muur van de kerk gescheiden en in dien tusscheutijd niet onder kerkelijk beheer, want het werd niet door de kerk verhuurd. 1) De opvolgende eigenaars zijn te vinden in het Reg. van Eigendommen No. 3 fol. 104 (Rijks-Arch iet in Zeeland), bijgehouden tot 1808.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 51