12 12. Naamlijsten van Predikanten der N. H. Gein. te Vlis singeii, (bergplaats Consistoriekamer Gr. kerk), overgedrukt en geplaatst achter de „Orde van Peest en Lijdensteksten der Ned. Herv. Gemeente te Vlissingen". 13. „Naamlijsten van de Bailjuwen, Burgemeesters, Schepenen, Raaden, enz., v. der stad Vlissingen", gedrukt achteraan in de „Plechtige inhuldiging van Z. Doorl. Hoogheid Willem den Vijfden, door Jona Willem te Water, pred. te Vlissingen, uitgave 1707. VERKLARING DER INITIAAL-LETTERS. G. S. Grafsteen. G. B. G raf boek. K. R, Kerkerekening. L. B. Lidmatenboek. D. B. Doopboek. T. B. Trouwboek. R. 0. Register van Ondertrouw. R. P. Register van Poorters. N. L. Naamlijst. K. Z. „Kerkelijke Zaken". N. B. Nota Bene. Z.w. Zijnentwege. H.w. Harentwege.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 56