I. GRAFSCHRIFTEN MET TOELICHTINGEN. 1. G, S. no. 15. SEPULCRE VAN DE(N) HEEll JOOS DE MOOR VICE-ADMIRAEL VAN SEELANT STERET DEN 18EN FEBRUARI ANO -1618-OUDT- 0 JAREN- l) D(INA) GRINS SYN EERSTE HUTS VROUWE STERFT DEN 18EN 2) APRIL A NO (1583) OUDT 20 JAREN. JANNEKEN (INGELS OF LEUNIS?) SYNE TWEEDE HUIS VROUWE, STERFT- DEN 9EN NOVEMBER ANO 1604 OUDT 40 JAREN. CATARINA STRUVINGTS 3) SYNE DERDE HUIS VROUWE STERFT DEN 2EN AUGUSTO ANO 1613 OUDT 50 JAREN. G. B. no. 15. Breed 41/2 voet. Eigendom op 11 November 1627 van d'erven van den heer Joos de Moor; op 4 Juli 1737 van d'erven van mevr. Maria Zeyl maker, wed. van den heer Jan de Moor „d'oncosten, gevallen in 't verhoogen der graven en effen leggen van de platte gront, betaalt hebbende is daarvan gemaackt en gegeven een nieuwen graf brief en den ouden brief ingetrokken". Op 29 September 1772: „Dit graf is aan de kerk gelaten en de graf(brief) ingetrokken" (Dit geschiedde juist 200 jaren na de eerste Protestantsche dienst 111 de St. Ja- cobskerk op 28 September 1572). K. R. Begraafreeht betaald op 22 Juni 1604 over een dochter van Joos de Moor. 12 November 1604 over de (tweede) vrouw van Joos de Moor. 25 October 1605 over 't kind 1) Het tiental is weggekapt voor een oog in den steen. De O is onmiskenbaar. De Moor werd dus geboren niet in 1550 (zoo Nagtglas) maar in 1558 of 1548. Het tweede jaartal klopt niet met het verhaal, dat hij in 1572 reeds kap- tein was. Het derde is meer waarschijnlijk, ofschoon hij dan met zijn drie vrouwen vijftien jaar in leeftijd verschilde. 2) Nagtglas heeft bij vergissing 15. 3) De steenhouwer heeft denkelijk op de kopij een h voor een t aangezien.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 57