14 van den vys-admirael Jo os de Moor. 5 Augustus 1613 over de (derde) vrouw van den vys-admirael J o o s d e Moor. 22 Februari 1618 over den lieer Joos de Moor, vys-admirael. L. B. April 1619. Nieuwendijk. Jo si as de Moor, j. g., van Ylissyngbe, cap'teyn van (Ylissingen). Maart 1621. Nieu wendijk. Capt. Josias de Moor ende Sara M ispelaere, syne liuysvrouwe, met attestatie van Neusen. April 1625. Nieu wendijk. Dina en Cornelia de Moor, j. d. d., van lissingen. R. O. 9 Jan. 1610. Joos de Moor, viee-admiraalwedr. van Jan n eke Leun is (Apollonius Ingelse), met Ca- thelyne Str uvvinck, wed. van Pi eter de Wachter. Z. W A r n o u t L o n c k H. W. J a n n e k e S t r u i v i n e s zuster. 15 September 1629. Joos de Moor, j. g., en Dina Adriaens, j. d., bevde van Ylissingen. Sy wonende aen de Zuvtsyde. 26 October 1630. Adryaen Willemssen Lems, j. g., en Cornelia de Moor, j, d., beyde van Vlissingen. Sy wonende op den Nieuwendyck. 2. G. S. no. 16. HIER LIGHT BEGRAVEN DE HEER JAN INGELSENIN SYN LEVEN (BEYDE) DER RECHTEN DOCTER ENDE VAN (DE) WEL EED. MO. HEEREN STATEN VAN SEELANDT GECOMMITEERDE RAEDT TER ADMIRALITEIT VAN ROTTERDAM, OVERLEEDT BINNEN VLISSINGHE DEN 13 JULI 1630, OUT SYNDE TWEE EN DERTIG JAREN. G. B. no. 16. Breed 2 voet. Eigendom op 18 Augustus 1627 van Johannes Ingelss. K. R. Begraafrecht betaald op 17 Juli 1630 over de vrouw (sic) van Johs In gels („de vrouw" moet een vergissing zijn. Hij zelf stierf en zij hertrouwt). R. O. 12 October 1624. Mr. Apollonius In gel sen, j. g., secretaris dezer stede, met Maria Sehott, j. d., beyde van Ylissingen. Sy woonende in de Nieuwstrate, (lidmaten Juli 1625). 27 Mei, 20 Juni 1628. Mr. Jolian Engelsen, j. g., gecommitteerde raed ter admiraliteyt tot Rotterdam, met Susanna Schot, j. d., beyde van Ylissinghe. Sy wonende in de Nieuwstrate. Z.w. Raadsheer Engel Leunissen. H.w. Mayke Noorts, moeder. 18 Juni 1633. Adriaen van

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 58