15 Hecke, j. g., van Middelburg, met Susanna Sc hotte, van Vlissingenwed. van raedsheer inr. Jo ban Engelse hen. N. L. van „Raden". Mr. Jan Engelsehen 1626. N. L. van „Gedeputeerden in de admiraliteit op de Maze". Mr. Johan Ingelsen 20 November 1626 (-)- 1630). 3. G. S. no. 25. HlER LEYT BEGRAVEN GRIETKEN GORNELIS, DE HUYSVROUVVE VAN SENT ANDER- IESSEN, STERE DEN 10 JUNI ANNO 1605. G. B. no. 25. Breed 21/., voet. Eigendom op 5 Augustus 1627 van de weduwe van Sent Andriess. K. R. Begraafrecht betaald op 12 Juni 1605 over de vrouw van Cent Andriess. 8 December 1618 over de dochter van Cent Andriess. 30 December 1621 over Cent Andriess. 11 Februari 1638 over de vrouw van Cent Andriessen. R. O. 19 November 1605. Sent Andriess van Vlissingen, wedr. van Gryetken Cornel is, met Adriaenken Pi eters, van Oostendewed. van Gilles W i 11 e m s s. Sy woonende op den Nieuwendyek. K. Z. Diaken. Cent An dries 1621. 4. G. S. no. 27. (Verloren gegaan). G. B. no. 27. Breed D/G voet. Eigendom op 8 September 1627 van capp. Cor nel is van Regemorter. (N.B.) „Dit graf is maer vier voet ende is gecocht by Jacob Allaert den 18 Juli 1631". 5. G. S. no. 30. (Verloren gegaan). G. B. no. 30. „Dit is voor 't orgel gebruikt. Daer zijn twee graven in plaes gegeven, als: nos. 20 en 21 aen Elisabet Mae rtens en erfgenamen, den 14 Maert 1767". (No. 30 bevond zich ter plaatse, waar, in 1767, de twee zuidelijke marmeren kolommen zijn gesteld, die het orgelfront droegen). 6. G. S. no. 34. HIER LICHT BEGRAVEN AN- THONIS PIETERSE STERF - DEN 7 - JUNY 1614. HIER LEYT BEGRAVEN PJERYNKE ANTIIONIS, HUYSVROUW VAN PIETER DE JAGER STERF DEN 10EN SEPTEMBER 1614.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 59