16 G. B. no. 34. (Bovengenoemde hierop niet meer te vinden). K. E. Begraafrecht betaald op 7 Juni 1614 over Anthonis Pieters. 11 September 1614 over de vrouw van Pyeter de Jager. 3 Maart 1616 over de vrouw van Pieter de Jager. 2 October 1669 over Pyeter de Jager. L. 13. Ajjril 1597. Aan den watermolen. Tanneken Pauw, van Nieuport, huisvrouw van Pieter de Jager, varende man, met attestatie van Jarmuye. Maart 1598. Walstraat. Pieter de Jager, j. g., van Lembeke, backer. Januari 1603. Jan de J agerevan Lembekecorenkoopermet attestatie van Ovesand. December 1626. Achter den blinden ezel. Mayke de Jager, met attestatie van der Goes. October 1629. Nieuwe Walstraat. Arno ut de Jager, j g., van Vlissingen. E. O. 11 April 1615. Pieter de Jager, van Lembeke, wedr. van Perynken Antheunis, met Adriaenken Adriaens, j. d., van "Vlissingenwonende in de Weststraete. 18 Pebruari 1617. Pieter de Jager, van Lembeecke in Vlaenderen, wedr. van Adriaentjen Adriaens, met Catelyne Salo mons, van Oostende, wed. van Jacob van Huycke, wo nende in de Nieuwstrate. K. Z. Diaken. Pieter de Jager 1606, 1610, 1614. (De zitting van kerkeraadsleden duurde vier jaar). 7. G. S. no. 36. HIC LAPIS NOMEN TUEATUE l) DANIEL1S OCTAVn BAEWELLANGHI QUI, CUM EX INDIA EEVEESUS PATEIAM PETEEET HUIG ILLISUS LITTOEINAUEEAGIO PEEIIT JULII 25 A. 1). 1779, AETAT 23 TANTUM ILLI NATUEA TE1BUEEAT TANTUM STUDIA ADJE- CEEANT - EA PUIT MOEUM GEACIA EA AN 1 MI SU A VIT AS UT IN ILLO NON TANTUM AMICI SU AS DELICIAS, SED ET QUODDAM SI BI DECUS TOTA GENS HOMINUM APEEPTUM LUGEAT QUICQUID MOET ALI BUS AUT QUAEEEEE AUT HABEEE DATUE ELUXUM EST ET EEAGILE VIET CS SOLA SEMPEE VI VET. I CAMHOUT. MEDIOBUEGO Z ELAND LS INV: ET SCULPSIT. 1) Deze lijnen geveu het einde van een regel, of den kant van een steen aan.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 60