18 wedr. van Selma Alteras met Kun era Bouwens Schot, „beyde van Vlissingen. Sv wonende in de Nieuwstrate." R. P. Poorters Pierre le Grave, van Goes, 11 Mei 1627. Mr. Pieter de Grave, van Philippine, 7 Augustus 1668. N. L. van „Schepenen". Ghristoffel Pieters de Grave 1656 1668. N. L. van „Raden". Ghristoffel Pieters de Grave 1654. Pieter de Grave 1669. K. 'L. Ouderling dhr. Ghristoffel de Graave 1656, 1660, 1664, 1668. Diaken idem 1652. K. R. Kerkmeester dhr. Christoffel Pietersen de Grave 1660 en 1661. 9. G. S. no. 38. HIER LEIDT BEGRAVEN D'EER- SAME LEIN PAUWELSEN BOLLE, OOOPMAN DESER STADT, OYERLEET DEN 22 JANNEWARY 1619. G. II. no. 38. Breed 21/2 voet. Eigendom op 5 Maart 1638 van Hans Cap poen en erfgenamen. 23 October 1675 van de erfgenamen. K. R. Begraafrecht betaald op 22 Januari 1619 over Leyn Pauwelsen. 15 November 1635 over „Cornelis Leynsen Bolle ende oock van syn huysvrouwe ditto." 5 Eebruari 1637 over Pauw els Leynsen Bolle. R. O. 20 Januari 1607. Jacob Pauwelsen Bolle, van Vlissingen, wedr. van Grietken Will ems, met Francyne Baek, van Moerbeke, wed. van Loys Antheunissen, woo- nende in de Schreminkelstrate. 8 Augustus 1615. Geleyn Pauwels Bolle, van Vlissinghen, wedr. van Neelken Ja cobs, met Tanneken Antheunissen d'Herde, van Lo- keren, wed. van Cornelis Stoffelssen, wonende in de Zuvdstrate. 5 Juni 1627. Pauwels Leynsen Bolle, wedr. van Glaryntje Carels, met Francyntje Cornelis, wed. van Cornelis Har in an sen, beyde van Vlissinghe. Sy wo nende aen den Westdyck. 10, G. S. no. 40. HIER RUST IN DEN HEERE JAN CORNELISSEN, SCHEPEN (VAN DE) - VIER-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 62