20 K. R. Begraafrecht betaald op 21 October 1638 over Hans Corsellis. 9 April 1647 over de wed. Hans Corselis. K. R. Kerkmeester Hans Corsellis 1624, 1625. 12. G. S. nos. 45 en 46. SEPULTURE VAN DEN HEER ERANCOIS DE WISPELER, IN SYN LE VEN SCHEPEN DER STAD VLISSINGEN, OVER LEDEN DEN 18 SEPTEMBER 1626 ENDE JOOS DE WISPELAER, OVERLEDEN DEN 12 DECEM BER (1627) MET MADELENE DE WISPELER, OVERLEDEN DEN 3 JULI 1629, SONE (ENDE) DOCHTER VAN DE VORNOMDE WISPELER ENDE (SYN IIUYS) VROUWE, SUSANNA DE MOOR, WED. WTLEN DE HEER ERANCOIS WISPELAER OUT 52 JAEREN, STERE DEN 20 DECEMBER- ANNO 1642. G. 13. nos. 45 en 46. Breed samen 8 voet. Eigendom op 11 Augustus 1627 van de wed. van Eranscois de Wyspe- laer. 12 Mei 1693 van Nicolaes vau Hore(n) en erfge namen. Mei 1737 van juff. Elisabet Huydenberg, wed. van Francois Baart, a Amsterdam, en erfgenamen. (De koopsom wordt door N i c. v. Hoor n voldaan aan de familie Wispelaer en geregistreerd door kerkmeesters). K. R. Begraafrecht betaald op 22 September 1626 over Erancoys Wispelaer. 16 December 1627 over 't kint van Erancoys Wispelaer. 5 Juli 1629 over Magdalena Wispelaers. 28 December 1642 over de wed. van Francois de Wispelaer. 18 Mei 1656 over den heer Franco de Wispelaer. 26 Maart 1661 over Joanna Wispelaers. L. B. Januari 1619. Nieuwendijk. Susanna de Moor, huysvrouwe van den griffier Wispelaer, met attestatie van Neusen. Maart 1621. Nieuwendijk. Capt. Josias de Moor ende Sara Wi spel a ere, syne huysvrouwe, met attestatie van Neusen. Januari 1622. Weststraat. Francois Wispelaer, erfgriffier van 'der Neusen, met attestatie van der Neusen. Syn huysvrouwe, Susanna de Moor, tevoren lidmaet. Datum onbekend. Johanna de Wi spel a re j. d. van Vlissingen. 11. O. 19 Mei 1612. Francois de Wispelaar, j. g.,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 64