zz Brugge, met Ley liken Martens, j. d., van der Vere, wo nende op de Merct. K. Z. Diaken Hans van Herbes (sic), 1617 en 1622. K. RKerkmeester Hans van Herbel 1613 en 1614.. 14. G. S. no. 50. HIER LEYT BEGRAVEN CA- PITEIN CHAREL DE COCK, GESEYDT DE BREEK, VAK ANTWERPEN, OVERLEED DEK 3 DECEMBER, OUT 53 JAEREK 1614. G. B. no. 50. Breed T1/? voet. Eigendom op 31 October 1630 van de wed. van capyteyn Corn el is Jansen van Gurcluim. 8 September 1630. „De erfgenamen hebben de eerue ghecocht tot aen de muer toe." K. R. Begraafrecht betaald op 9 Mei 1607 over capt. Cor nel is Jansen van Gorcum. 9 October 1608 over 'tkint van Cornelis van Gorcum. 6 December 1614 over ca- piteyn Oharel de Cock. 24 Juli 1616 over 'tkint van capteyn van Gorcum. 10 Augustus 1620 over capiteyn Corn. Jansen van Gorcum. 6 Januari 1621 over dewed, van capt. Char el de Cock. L. B. (Volgens dit boek woonde, in Maart 1618, de wed. van C ha rel de Cock aan de Kieuwe haven). 15. G. S. no. 51. (Verloren gegaan). G. B. no. 51. Breed 4 voet. Eigendom van capt. Cor nelis Jansen van Gorkom. „De erfgenamen hebben de eerue ghecocht tot aen de mure toe." 16. G. S. nos. 55 en 56./ HIER RUST IK DEK HE ERE JOOST VAK TRAPPEK GEZEYT RAK KERT (IK SYK LEVEN) VIS ADMIRAAL VAK DE CUSTE KOMANDEUR VAK ZEELAKD G. B. no. 55. Breed 41/., voet, no. 56 breed 4 voet. Samen eigendom op 18 Augustus 1638 van d'heer commandeur Joos Banker. Anno 1736 van Berra Bout en erfgenamen. K. R. Begraafrecht betaald op 1 November 1598 over de vrouw van capt. Mich iel v. Trappen. 3 Augustus 1603

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 66