23 over den zoon van capt. Alichiel v. Trappen. 12 Februari 1606 over de vrouw van capt. Bankert. 9 Februari 1622 over de vrouw van Adriaën Bankert. 3 Maart 1645 over Pieter Baneker. 15 November 1647 over commandeur Joos van Trappen, geseyt Baneker. 20 December 1652 over capt. Frans Banckert. 11 Maart 1653 over capt. Joos Banckert. 12 Oct. 1653 over capt. Pr. Banckers dochter. 20 Augustus 1666 over de wed. van commandeur Banker. 2 September 1666 over capteyn Joan Banker. (Voorts op diverse data nog 15 kinderen van de Bankers. Deze opsomming maakt geen aanspraak op volledigheid). L. B. December 1597. Nieuwéndijk. Lysbet Bankers van Vlissingen, huysvrouw van Adriaen Pietersen, varende man. Juni 1621. Lange Zelke. Adriaen Pieters Ban kert. Syn huysvrouwe te voren lidmaet. Januari 1624. VVal- straat. Adriaenken Jans, van der Yere, huysvrouwe van Joos Banckaert, schipper op cap. de Moor. December 1624. Walstraat. Cap. Joos Banckert. Syn huysvrouwe, Adryaenken Jans, te voren lidmaet. B. O. 6 Augustus 1605. David AAilleinsen, van St. Aeg- tekerekewedr. van Digneke Hendrix, met Josynken de AAA er t, van Gent, wed. van capt. Adriaen van Trappe, wonende in de Corte Noorstrate. 16 December 1606. Gap. Michiel van Trappen, geseyt Baneker, wedr., met Fran- coise Durpion, wed. van cap. Packo le Due. 9 en 26 April 1644. Capt. Adriaen van Trappen enz., zie volg- noinmer 65 hierna. 11 Juni, 28 Juni 1650. Joos van Trappen, gezeit Baneker, j. g., en Maria Mangelaer, j. d., beyde van Vlissingen, wonende op de Nieuwe haven. Z.w. Adrn. van Trappen, gezt. Banckert, broeder; H.w. Lysbet Frans (Stytrure). 10 Februari 1652. Johannes van Trappen, gezeyt Baneker, j. g., en Jannetie Han- not, j. d., beyde van Vlissingen. Sy woonende in de A. B. C. strate. Z.w. Adrn. Banckert, broeder; H.w. Jannetie Blocks, moeder. 6 December 1653. Michiel de Loover, jg., ende Maria Al a n g e 1 a e rwed. van Joos Banckert, bevde van Vlissingen. Sy woonende op de Nieuwe haven. Inv. O. Arch. Adiss. no. 255. 15 Juli 1600. Brief aan den Prins over de wed. van kapitein Adriaan Bankert, (broeder van voornoemden Michiel), om haar pensioen te verleeuen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 67