25 R. P. Poorters Pieter Willens 5 Augustus 1563. Pieter Y\ illemsen, van Vlissingen, 22 Mei 1574. N. L. van „Burgmrs." Pieter Willemsz. 1584, 1585. t Februari (sic) 1593. N. L. van „Schepenen." Pieter Wille mssen van West- cappelle 1580 1592. f Februari (sic) 1593. N. L. van „Raden". Pr. Will ems sen van Westcap- pelle 1579. 20. G. S. nos. 64 en 65. HIER LEYT BEGRAVEN JASPER BOUWENS SCHOTBIJRCHMEESTER DEE- SER STEEDE VLISSINGEN, OVERREEDT DESER WEERELT DEN 18 OCTOBER 1612OUT SYNDE ONTRENT 54 JAREN, ENDE SUSSANNA COOCX, HUISVROUW VAN JASPER BOL WENS SCTIOT, DER WEERLT OVERREEDT DEN (1) JANTJARIUS - ANNO 1602, OUDT 27 JAER, ENDE JAN JAS PERS SCHOT, DER WERELDT OYERLEET DEN (9) JANTJARIUS ANNO 1602. DYTO OUDT 17 DAG(EN). G. B. hos. 64 en 65. Breed samen 8 voet, Eigendom A° 1627 van de wed. en erfgenamen van burgmr. Jasper Bouwense S clx o t. K. 11. Begraafrecht betaaldt op 3 Januari 1602 over de vrouw van Jasper Bouwensen (Scliot). 12 Januari 1602 over 'tkintvan Jasper Bouwensen (Scliot). 7 April 1611 over 't kint van burgemr. Jasper Bouwensen Scliot. 21 Oc tober 1612 overburgm. Jasper Bouwensen Scliot. 7 No vember 1659 over de wed. van d'heer burgmr. Jasper Bou- w e n s e n S c li o t. Tv. B. December 1603. Nieuwstraat. Jasper Bouwensen Scliot, rentmr. deser stede Ylissingen. R. O. 28 Juni 1603. Jasper Bouwensen Scliot, wedr. van Susan lie Cocqs, met May ken Oorts, j. d., beide van Ylissingen. 24 Juni 1623. Boude wijn Jaspersen Sc hotte, j. g., met Janneken van Regeinorter, j. d., beyde van Vlissinghe. Sv wonende op de Nieuwe Haeven. N. L. van „Burgmrs." Jasper Bouwensen Scliot 1610, 1611.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 69