26 N. L. van „Schepenen." Jasper Bo uwen sen Schot 1606, 1607, 1612; van „Baden". Jasper Bouwens 1600. K. B. Kerkmeesters Jasper Bouwenss Schot 1607, 1608. Bouwen Jaspersen Schot 1634, 1635. 21. G. S. no. 66. ONTSLA EPPEN IN DEN HERE DE EERBARE GAEPPETEINE HENDRICKSE G. B. no. 66. Breed 4 voet. Eigendom op 22 November 1629 van Aelken de Loover. K. R. Begraafrecht betaald op 20 Jan. 1585 over 't kint van capiteyn Evert. 15 Mei 1601 over capt. Evert Heyn- d r i c k s e n. L. B. December 1596. Groenewout. Capt. Everardt Hein- dricksen, met attestatie van Lillo. October 1610. Groenewoud. Nantgen Bastiaans van Vlissingenwed. van capiteyn Evert Heyndrickssen. K. R. A° 1584. „Ontfangen van capiteyn Evert over een jaar grontch'ys op thuys neffens 't buys daer hy inne woont" (in 't. Groenewoud). „Ontfange van denzelven van een jaar grontchys van 't buys daer hy nu inne woont". (A° 1591/1592 de naam voluit „AVt handen van ca]>. Evert Heynricxsen"). Quohier 100e penn. (1577) fol. 23. 't Groenewout. Thuys daeraen bewoont de wed. Jan Jaspersen eigen getaxeert \A7I Kill sell. IllI gr. (nu Groenewoud no. 37). Thuys daeraen bewoont cap. Evert eigen getaxeert VI XIII sell. IIII gr. (nu smederij der gebr. Tromp). (N. B. De stamvader van de E v er tsen). R. P. Poorter 31 Januari 1577 Evert. Hendriks, poorter van Bassevelde. 22. G. S. no. 73. HIER LEYDT BEGRAVEN COR- XELIS CLAESSEN, IX SYX LEVEN VYS ADMI- RAEL VAN 7.BELANDT, ENDE IS GESTORVEN - DEN 15 DECEMBER ANNO 1611,OUDT-SYNDE 68 JAREN EN Air. - ADRIAEN NICOLAI. IN SYN LEVEN SCHEPEN EN RA ET TOT VLIS SINGEN. G. B. uo. 73. Breed 31/2 voet. Eigendom op 8 September

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 70