■28 Corn. Cl a es (niet getaxeerd. Beiden zijn „bewoners", dus niet dezelfden). N. B. Cornelis Claessen werd in 1574 vice-admiraal in plaats van Jan de Moor. Hij was in 1602 equipagemeester. Met Cornelis Nicolai (zie „Leven der Zeeuwen" op Nicolai) maar zijn grootvader of vader Cornelis Claeissen de vice-admiraal is in 1582 raad geweest. Hij bad in Oud- Vlissingen 20 gemeten 203 roeden lands in bezit, die de erfge namen in 1617 en 1626 verkochten. Deze laatste vérkoop valt in hetzelfde jaar, waarin mr. Adriaan Nicolai veroordeeld werd tot een boete van 4000 VI. 23. G. S. nos. 74 en 75. (Verloren gegaan). G. B. nos. 74 en 75. Breed 3 -|- 3 voeten. Eigendom op 25 Meerte 1632 van in cent Adriaense Ketelaer. Deze twee graven gesteld op naam van capt. Joos van La re 11 voor schuld, hem competeerende van de erfgenamen van An- dryes Ketelaer. 15 Augustus 1707 verkocht aan cap. Rob- bereglit v. d. Snippe. Mei 1737 van coll. Pieter Suysse. 28 Maart 1771 aan de kerk gelaten. 24. G. S. no. 80. HIER IS BEGRAVEN AER- NOUT VAN DEN BROÜCKE, OUT 70 -JAREN,- STORE DEN (26 JANUARI) 1629 EN ABRAHAM VAN DER BEKE (OUT JAREN STORE DEN 24 DECEMBER 1632). UIER IS BEGRAVEN WED. VAN AERNOUT VAN DEN BROECKE OUT JAREN,- STORE DEN 15 MEERT ANNO 1631. G. B. uo. 80. Breed S1/2 voet. Eigendom op 28 Augustus 1627 van Aernout van den Broecke en Abraham van der B e k e. K. R, Begraafrecht betaald op 30 Jan. 1592 over commis saris Van den Broucke. 20 Aug. 1596 over commissaris Van den Broucke. 27 Sept. 1603 over A ut beu nis van den Broecke 29 Jan. 1629 over Aernout van den Broecke. 18 Maart 1631 over de wed. Ar no ut van den

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 72