29- Broecke. 27 Dec. 1632 over Abraham van dor Beccke. 26 Apr. 1654 over de vrouw van Abraham van der Beke. L. B. October 1610. Nieuwstraat. Abraham van der Beke, van Noordwychs, vlassecooper ende May ken van den B ro ucke, zyn huysvroumet attestatie van Leyden. Januari 1614. Hellebardierstraat. Mr. Abraham van der Beke ende Mayke Mels, zyne huysvrouwe, met attestatie van Wester Zouburgh. R. O. 23 Juni 1607. Abraham van der Beke, j. g., van Gent, met Neelken Cornel is, j. d., van Ylissingen, wonende in de Slycstraete. 23 Aug. 1608. Abraham van der Beke, van Gent, wedr. van Neelken Corts, met Maykcn Mels, van der Goes, wed. van Govert Adriaen- s e nwonende in de Y rouwestrate. N. L. van ‚ÄěPensionarissen." Mr. Jan van dor Beke 1572, 1581, 1586, 1587. K. Z. Ouderling Mr. Jan van der Beke 1583. Diaken Mr. Jan van der Beke 1587. 25. G. S. no. 83. HIER LICHT BEGRAYEN DE- HEER MARINES HOLLAR, Y1S-ADMIRAEL VAN SEELAXD, STERF DEN 10 FEBRUARI 1637. G. B. no. 83. Breed 5 voet. Eigendom op 10 Juli 1629 van Marvnis Hollaer, vice admirael. Mei 1737 van Jan de Fey ter en erfgenamen. K. R. Begraafreclit betaald op 24 April 1636 over Marinis Hollaert, de jonge. 13 Februari 1637 over Mary nis Hol laer, vys-admirael. 10 September 1639 over capt. Gerret Hollaer. 22 October 1641 over dewed. Mary nis Hollaer. 15 December 1641 over Jacop Ollare. 14 Augustus 1646 over capt. Jacob 11 o 11 a e r e. L. E. September 1620. Slijkstraat. Cap. Marinus Hollare, van Vere. December 1630. Nieuwstraat. Cap. Geeraert Hol laer. Syn huysvrouw, Neelken Gorcums, te voren lidmaet. R. O. 26 Januari 1613. Doctor Hieronymus Smalle- gang, van ter Goes, j. g., met Bernardina Schotte, j, d., van Vlissinghen, woonende op de L. Zelke. 25 Maart 1623. Louis M i c h i e 1 s e njg., van Vlissingenmet J a q u e- mynken Hollaers, j. d., van Vere, wonende in de Nieuw-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 73