30 strate. 8 Juli 1G23. Pi eter Jansen (de jonghe)j. g., van Vlissingenmet Susanna Hollaert, j. d., van der Vere. Sy wonende in de Nieuwstraete. 2 November 1624. Gap. Jan Hollaer, van der Vere, wedr. van Lynken Vergore, met Bernardyncken Scliotte, van Vlissingen, wed. van doctor Hyeronimus Small eganc. Sy woonende in de Korte Noordstrate. (Zie Leven d. Zeeuwen Dl. II blz. 645 contra Dl. I blz. 399). 28 .November 1626. Louys Micliielssen wedr. van Jaquemyntjen Holla ere, met Berbeltj e de Loover, j. d., beyde van Vlissingen. Sy wonende in de Nieuw- strate. 1 December 1629. Cap. Gerrit Hollare, j. g., ende Cornelia Gorcums, j. d., beide van Vlissinghe. Sv wonende in de Nieuwstrate. 26 Juli 1631. Bartholomeus Janssen, van Westsouburg, wedr. van Janneken Adriaens, met Susanne Hollare, van der Verewed. van Pieter Janssen. Sy wonende in de Slyckstrate. 4 Juni 1633. Bast iaën Jans sen, j. g., ende Maria Hollare, j. d., beide van Vlissingen. Sy wonende in de Nieuwstrate. 30 Juni 1635. .Jacob Hol lare, j. g., varende man, met May ken Andries, j. d., beyde van Vlissingen. Sy wonende op de Nieuwe baven. 30 Maert 1641. Capiteyn Jacob Verhelle, j. g., met Neeltje (Jor- cumswed. van capiteyn Gerrit Hollare, beyde van Vlis singen. Sy wonende in de Jacobstrate. R. P. Poorter Marinus Pi eters Hollaer, van Veere, 25 Juni 1609. K. R. 1639. Wapen van Gerrit Hollaer, in de kerk. 1647. Degen van capiteyn Jacob Hollare, in de kerk. 26. G. S. no. 84. HIER LICHT BEGRAVEN ELI- SABET VELTERS HUISVROU VAN NICLAES IANSSEN IS OVERLEDEN DEN 2(0 AUjGLSTÜS A° 1620 HOUDT 2(9) i) IAREN ENDE IAN NI- 1) „Onder de kinderen van Co melis Velters en Tanneken Lam- sen, beide van Oostende, wordt vermeld Lysbet oud 12 '4 jaar. Corn el is was de zoon van Adriaan en Magdeleentje de But (of de Best), resp. 16 April 1595 en 19 October 1605 te Veere overleden en iu de Groote kerk aldaar begraven. (Opgaaf van den heer J. W. P e r r e 1 s uit het weezen register van Veere op 14 Februari 1603). Lysbet moet evenals Magdalena Vel ters zie hierna volgnommer 122 in Veere geboren zijn en wel circa 14 Augustus 1590".

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 74