31 CLAAISSEN HAER SONE OVERLEDEN DEN 18 OCTOBER 1620 HOUDT ELE WECKEN. G. B. no. 84. Breed 5 voet. Eigendom op 24 Eebruari 1642 van Aderiaen Dammer, geweldigen van Vlissingen. K. R. Begraafrecht betaald op 20 Augustus 1620 over de vrouw van Claes Janss. 19 October 1620 over 'tkint van C1 a e s Janss. L. B. April 1813. Hellebardierstraat. Lysbet Vel- ders, j. d., van der Vere, ten huyze van Cornel is Lambs- (sens). R. O. 31 Mei, 29 Juni 1614. Nicolaes Jansen, j. g., van Vlissingen, met Lysbet Vel ders, j. d., van Vere, wo nende in de Hellebardierstraat. Getuigen van beiderwege d'ouders. 30 Dec. 1623. Jan Pietersen Seylmaker, j. g., van Vlissingen, en Magdalena Velters, j. d., van der Vere, ondertrouwt aldaer. (Zij stierf in Augustus 1631.) 18 April 1626. Nicolaes Janssen, wedr. van Elisabeth Velters, met Sara van Dorst, beyde van Vlissynghe, wed. van Jacob Jasperssen. Sv wonende in de Nieuwst rate. 27. G. S. nn. 87. HIER LETT BEGRAVEN CLAES ANDREESSEN SOEN, GROOT SCHIPPER VAN VL1SSINCHENOVERLEET 21 AUGUSTUS ANO 1615, OUT SINDE 59 JAREN. G. 11. no. 87. Breed 3 voet. Eigendom op 18 Augustus 1627 van Clays Andriessen soen. 17 April 1668 ingekocht door kerkmeesters. 22 Juli 1670 verkocht aan capt. Gilles Jaspersen Groenen ridder. K. R. Begraafrecht betaald op 24 Augustus 1615 over den soon van Claes Andriessen. R. P. Poorter Claas Andriessen, van Duynkerke, 31 December 1596. 28. G. S. no. 88. (Verloren gegaan). G. B. no. 88. Breed 4t/2 voet. „Onbequaem om te vercoopen maar wel om kinderen te begraven, alsoo de pilaer hier te diep incomt."

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 75