32 29. G. S. no. 89. HIER LEYT BEGRAVE NEELKEN STEVENS, VAN BERGEN OP SOOM, DE-HUYS- VROTJW VAN STEVEN MATTHYSSEN, EN IS GESTORVEN DEN 10EN JANNEWARY, OUT SYNDE 80 JAREN, ANNO (1615?) G. B. no. 89. Breed 51/., voet, Eigendom op 26 Juli 1639 van Wyllem Hals. (Dit geroyeerd). „Dyt graff is noch on verkocht, alsoo de vrynden anders gheresolveert syn ghewvst ende is ook onbequaem om fondamentswille." (Zeker hij liet uitgraven gebleken en daarom afgezegd). 30. G. S. no. 92. HIER LECHT BEGRAVEN JAN JANSSEN BLOCK, OUD 41 JAREN, IN ZYN LEVEN BURCHMEESTER DESEli STAÜT VLIS- SINGHE ENDE DYCKGRAVE VAN DE WEST- WATERINGHE DESES YLANTS VAN WALCHEREN, STERE DEN 21 NOVEMBER 1613. G. B. no. 92. Breed 5 voet. Eigendom in 1628 van d'erf genamen van burgemr. Jan Jansen Block. 25 October 1075 bij erfenis aan Jan de Wale. 30 Augustus 1695 ingekocht, door kerkmeesters. K. R. Begraafrecht betaald op 25 November 1613 over d'lieer burgmr. Jan Blocq. L. B. Januari 1602. Korte Noordstraat. Jan Block, dyk- grave. Januari 1609. Weststraat. May ken Adriaens, van Vlissingen, huysvrouw van burgmr. Jan Block. R. O. 22 Mei 1604. Hans Block, wedr. van Tannekcn Tettelincx, met Teuntken Noes, j. d., beyde van Vlis singen. Sv wonende in de Jacobstrate. N. L. van „Burgmrs." Jan Blocq 1606 1612. N. L. van „Schepenen." Jan Blocq 1603 1613. N. L. van „Raden." Jan Jansen Blocq 1597. 31. G. S. no. 93. HIER LICHT BEGRAVEN (MARGA)RITA JAXS, DESE HUYSVROUWE (VAN) JASPER DE SOUTER, STERE DEN (30) JUNI A° 1600.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 76