Randschrift. HIER JLECHT BEGRAVEN DE - EER- SAME JASPER DE SOUTER, IN SYN LEVEN RAEDT DER STAD VLISSINGEN, ENDE STERF DEN 8 DECEMBER 1624. G. B. no. 93. Breed S1/^ voet. Eigendom op 21 Mei 1629 van de erfgenamen van Jasper de Souter. Mei 1737 van C o r n e 1 i s M a g e r m a n s. K. R. Begraafrecht betaald op 3 Juli 1600 over de vrouw van Jasper de Souter (II). 22 Maart 1603 over de vrouw van Jasper de Souter (II). 11 April 1603 over 'tkint van Jasper de Souter (II). 8 Mei 1603 over de weduwe van Jasper de Souter (I). 11 December 1624 over Jasper de Souter (II). 19 Maart 1635 over Leynken Jas pers Souters (II). 1 November 1638 over Jasper de Sou ter (III). L. B. October 1595. Zuidzijde. Jaquemyne, wed. van Jasper de Souter, met attestatie van Oostende. Januari 1601. Oostzijde. Jasper de Sou ter, wedr. van Grietken Boene. R. O. 15 Jan. 1600. Jasper de Sou ter, j. g., van Hons- kote, met Grietken Jans, j. d., van Ylissingen, woonend op d'Oostsyde. 3 Nov. 1601. .Jaspar de Souter, wedr. van Grietken Jans, met Quirynken Cornelis j. d., van der Goes. 1 Jan. 1605. Jasper de Sou ter, van Hons- kote, wedr. van Crynken Cornelis, met Janneken Jans Blocks, j. d., van Bekerke, wonende aen de Merct. 8 Maart 1631. Jasper de Souter, j. g., en Pieryntge Pie- ters, j. d., beyde van Vlissinghe. Sy wooncnde by de Roode- brugghe. N. L. van „Schepenen." Jasper de Souter 1614, 1615 t 1625 (lees 1624). N. L. van „Raden." Jasper de Sou ter 1602 f 1625 (lees 1624). K. R, Kerkmr. Jasper de Souter 1611 en 1612. 32. G. S. no. 94. (Verloren gegaan.) G. B. no. 94. Breed 3i/2 voet. Eigendom op 11 Augustus 1627 van d'erfgenamen van mr. Jacobus Hondius. Mei 1737 van Johannis Ingelsen en erfgenamen. Archief 1913. 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 77