u K. R. Begraafrecht (Vry van) als predikant van Vlissingen op 1 April 1625 over mr. Jacobus Hondius. L. B. October 1601. Kerkhof. Jacobus Cornelii de Hondt, j. g., met attestatie van (Geneve Ley den. Maart 1604. Kerkhof. Anneke de Hondt, j. d., van Vlissingen. October 1604. Korte Noordstr. Lis bet Schijn, buys vrouwe van mr. Jacobus de Hontmet attestatie varj Middelburg. R. O. 31 Juli 1604. Jacobus Hondius, dienaer des II. Evangeliigeboren wt denPalsmet Elisabeth Schij njd., van Antwerpen. 10 December 1622. Mr. Jacobus Hondius, wedr. van Lysebet Schyns, met Ester van Keerbergen, van Antwerpen, wed. van Jasper Janssen, ondertrouwt tot Middelburg (Zie verder „Vlissingsche Kerkhemel," blz. 5663). 33. G. S. no. 95. HIER RUST IX (DEX HEERE DE) EERSAME I1E(ER HEYXDRICK BOOGAERT),- GOOPMAX (TE VLISSINGEN), GEBOREN (VAN DUYNKERCKE)OUT (5)8 JAEREXSTERE DEN (17) JUNIUS A° 1621 (ENDE SYN HUISVROUW MAYKEN GEBOREN VAN BRUGGE, (OUT SYNDE) ONTRENT 61 JAREN, OVERLEET DEN 5 APRIL 1625. G. B. no. 95. Breed Sl/2 voet. Eigendom anno 1627 van d'erfgenamen van dheer Hendrick Bogaert. K. R. Begraafrecht betaald op 24 November 1601 over 't kint van Heyndrick Boogaert (Sr). 16 October 1606 over 't kint van Jacques Bogaert. 20 Juni 1621 over Heyndryck Boogaert (Sr). 13 April 1625 over Mayken Bogaerts (geb.P 25 Juli 1630 over Josynken Bogaerts. 6 Augustus 1652 over de vrouw van Guiljaem v. den Bogaert. 6 April 1655 over de wed. Jaques Boogaert. D. B. Augustus 1589 geboren Guiljaem, zoon van Hen drik, zoon van Gisleyn Bogaert, (volgens den „Vlissing- schen Kerkhemel"). L. B. Maart 1607. Timmerwerf. Heindrick Bogaert (Jr.), j. g., van Vlissingen, lijndraeyer. Juli 1611. Timmerwerf. Mayken Boogaarts, j. d., van Vlissinghen, woonende by 1) „Geneve" is doorgehaald.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 78