36 zijnde de derde. Nota. Dit graf staen 2 kisten neffens malcander er connen nu noch drye groote kisten ingaan." 35. G. S. no. 100. HIER LEYT BEGRAVEN JA COB VERSCHOORE VAN OOSTENDE OUD SYNDE 50 JAREN, OVERLEDEN DEN 28 JANUWARY ANNO 1638 ENDE MARGRIETA QUIER i) SYN Hl YSVROUW, OUT SYNDE 52 JAREN, OVER LEDEN DEN 20 JUNY ANNO 1645. G. B. no. 100. Breed 7 voet. Eigendom op 11 Augustus 1627 van Abraham Dieters, Dieter Quiré, Abraham Quiré, Jacob Verschore en Elias Dieterssen. K. R. Begraafreeht betaald op 1 Mei 1621., 27 October 1624 en 23 April 1630, telkens over een kind van Jacob Verschoore (I). 2 Debruari 1638 over Jacob Verse boo re (I). 2 Augustus 1653, 12 en 24 Januari 1660 en 28 Januari 1662, telkens over een kind van Dieter Verschoor. 26 Mei 1660 over 'tkint van Jacob Verschoor (II). 3 September 1660 over Jacob Verschoore (II). 5 December 1662 over Hndries (sic) Verschoore. L. B. 26 Juni 1601. Nieuwstraat. Tanneke Ryokwaert, van Oostende, wed. van Mattheus Quiré, varende man. Juni 1612. Breewaterstraat. Betken, wed. van Arnout Ver schore, met attestatie van der Neusen. 29 September 1615. Marct, Jacob Verschore (I), j. g., van Oostende. 7 April 1641. Lange Noordstraat. Jacob Verschoor (II)j. g., van Vlissin gen. 29 December 1643. Bierkaai. Cornelia Verschoor, j. d., van Vlissingen. 7 April 1669. Op den hoek van de Noordstraat. Jacob Verschoor (III), j- m., van Vlissingen. 30 December 1670. Oude Walstraat. Jacob Verschore (III), met attest, van Zierikzee. R, O. 31 October 1615. Jacob Arerschore (I), j. g., van Oostende, met Grytken Quiré, j.d., van Middelburcli. (Sy) wonende aen de Suytzyde. 10 December 1616. Dieter Quiré, van Brusselwedr. van Sara van Borcum, met Catelyne Wachters, van Vlissinghewed. van Drancois Bouters. 1) „Quier" is een vergissing op den steen. Moet ziju Quiré, een naam aan Vlissingers nog bekend.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 80