•38 G. B. no. 106. Breed 4 voet. Eigendom op 17 Maart 1633 van Pieter Venduille. Anno 1737, met no. 107, van dhr. Pi eter van As en erfg. 19 November 1762 „Alzoo niet te weten hebben connen komenwaar de eygenaars van boven gemelde g)raffen zig ophouden ofte in wesen zijn, zoo zijn de ongelden van 't aanvullen en bijvoeren ten bedrage van 19 sch. 4 gr., bij mij ondergescbrevene, als kerkmeester, betaald blykens quitantie." (w. g.) Geleyn Deynoot. K. R. Begraafreclit betaald op 15 Januari 1604 over Pieter Vendeville, brouwer. 5 November 1633 over de vrouw van Pieter Vendeville. 28 Maart 1641 over 'tkint van doc- toor Abraham lloiel. 8 October 1655 over Elysabeth, de vrouw van Pieter Vendeville. November 1662 over Pieter Vendeville. L. B. Juli 1618. lly de Oude Brugge. Pieter Vende ville van Vlissingen, j. g., woonende an de Oude Brugge by den Ketelaar. December 1624. Nieuwendvk. Marie Hoy el, huysvrouwe van 1' r. Vendeville, met attestatie van de Eranscbe kerk alhier. R. O. 18 December 1604. Jan de Buis son, van Wervyke, wedr. van May ken Baelde, met Jacquemynke Pieters Janssen, van Dixmuyden, wed. van Pieter Vendevyle, wonende op de Nieuwe Haven. 26 September 1620. Pieter Vendeville, j. g., van Vlissinghe, en Maria Hoy el, j. d., van Abbeville in Picardie, woonende in 't Groenewoudt. 2 April 1633. D(octor) Abraham Hoiel, j. g., ende Jacoba de Moor, j. d., beide van Vlissingen. Sy wonende op den Nieuwen- dyk. 19 October 1634. Pieter Vendeville, van Vlissingen, wedr. van Maria Hoy el, met Lisbetb Frans, van Middel burg, wed. van An toni Ver meer e. Sy wonende op de Nieuwe Haven. K. Z. Diaken Pieter Vendeville 1599. 38. G. S. no. 108. leut fiegrabë üüfanc. fier ficré J|mnai]?», bie «Sterf 3B» ïfc ben ff ben baclj Ira gpanuaria. bibr Uacr be side SEPULTURE VAN - PIETER HUMANS DIE STERE DEN 6EN IN APPRIL A° 1595. G. 15. no. HIS. Breed 4 voet. Onder 't gestoelte. Eigen dom op 11 Augustus 1627 van Pieter Human.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 82