K. 11. Begraafrecht betaald op 9 April 1595 over Pie ter Humans. L. B. April 1608. Schoolstraat. Pi eter Human, j. g., van Vlissingen. N. L. van „Schepenen" Pi eter Humans 1575, 1576. N. L. van „Raden" Pieter Humans 1574. K. R. Kerkmeester Pieter Humans 1588, 1589 1-1595. N. 13. De nos. 10S112 en 130134 staan aangeteekend als gelegen „onder het gestoelte" de in 1911 verbrande re- geeringsbanken tegen den muur der gewezen Engelsche kerk. 39. G. S. no. 110. HIER LEYT BEGRAVEN JONG- VROUWE JOH AN A DE - RYCKE, HUYSVROUWE VAN BERNARD VAN DUINEN, IS - DESER WERELT OVERLEDEN DEN 18EN DAOH VAN MEERTE ANO 1602. G. B. no. 110. Breed 4 voet. Onder 't gestoelte. Eigendom anno 1637 van Beernaert van Duynens erfgenamen. K. R. Begraafrecht betaald op 21 April 1586 over Tanneke van Duyne. 26 Februari 1587 over 'tkint van Bernaert van Duyne. 24 Januari 1589 over 'tkint van Styntgen van Duyne. 23 Maart 1602 over de vrouw van Bernaert van Duynen. 25 Mei 1605 over joffrouwe De Rycke. 12 November 1608 over Bernaert van Duyne, licenteur. 4 Januari 1623 over jofvrouwe Van Duvne. 4 September 1626 over 'tkint van jonckheer Van Duynen. 21 Januari 1629 over Öatelyne Duynens. 1 Juni 1630 over Joachim van Duynen. 4 November 1644 over Anna van Du ine. L. B. Juli 1596. Zuidstraat. Agnete van Duynen, j. d., woonende by haer moeder. Maart 1599. Hellebardierstraat. Joff- vrouwe Josyne de ltycke, wed. van joncker Arent van der Var ent, met attestatie van der Tholen. Maart 1611. Helle- bardierstr. .Joachimus van Duynen, van Vlissingenlicent- meester. Zyn huysvrouw, Catheryna van der Varent, te voreu lidmaet. R. O. 20 October 1607. Bernard van Duynen, van Antwerpen, wedr. van jongvrouw Joanna de Ryke, met Jan nek en Wage maker-s, van Gent. 8 Augustus 1609. Joachim van Duyne, j. g., van Vlissingen, met jonckvr.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 83