40 Cathelina van der Vare, van der Tliolen. Sy wonende in de Hallebardierstraat. 24 Juli 1610 Pieter Naclitegael, wedr. van Oudenaerde, met Janneke 11 agheraakers, van Gendt, wed. van Bernhaerd van Duynen. 1 November 1636. Jacob Adriaensen, j. g., varende man, ende Anna van Duine, j. d., beide van Vlissingen. Sy wonende int Corte G roenewoud. K. Z. Onderling Bernard van Duynen 1587, 1593, 1597, 1601, 1605.' K. Z. Diaken Bernard van Duynen 1584, 1585, 1591. 40. G. S. no. 111. HI EE RUST IN DEN HEEEE SUSANNA CORNEL1S, DIE HUYSVROUWE WAS VAN JAN VAN NIGHTEVECHT ENDE OVER- LEET DEN 10 APRIL A° 1608. G. B. no. 111. Breed 4 voet. Onder 'tgestoelte. Eigendom op 11 Juli 1633 van Odonck del Corne. 23 Maart 1653. Aangekocht door Adrian de Schampelaer. K. R. Begraafrecht betaald op 13 April 1608 over de vrouw van Nichtevecht. 26 Februari 1609 over Jan Jans Nich- t e v e c h t.. L. B. December 1594. Kerkhof. Susanna Cornelis, van Embden, de huisvrouwe van Jan van Nichtevecht. October 1608. Zuidstraat. Marytghe Jans van Nichtevecht, j. d., van Utrecht, met attestatie van Utrecht. R. O. 6 Sept. 1608. Jan Jansen van Nichtevecht, van Utrechtwedr. van Sussanna Cornelis, met G o o 1 k e n Levns, van Vlissingen, wed. van Hans Hanse, woonende in de Sclioolstraate. 21 Oct. 1628. Adriaen de Schampelaere, j. g., wt 't land van Aelst, ende Maiken Nichtevecht, j. d., van Vlissingen. Sy wonende op de Markt. 41. G. S. no. 114. SEPULTURE VAN HENDRICK VAN DER BURCHT, CRAMER BINNEN VLJS- SINGGEBOREN TOT TURNOUT IN BRABANT, OUT - ONTRENT 90 JAREN, TE DESER WAE- RELDT OVERLEDEN 25 JUNI 1640. G. B. no. 114. Breed l1/^ voet. Eigendom op 4 Augustus 1632 van Hendryck van der Boyrcht. 19 April 1714

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 84