41 van Sr. Cornells J asperse. 25 Juni 1768 „Het graf op gemaakt en door de familieleden, die al of niet betaald hebben, overgegeven aan kerkmrs." K. 11. Begraafrecht betaald op 17 Februari 1597 over de vrouw van Heindrick van der Burght. 28 Juni 1640 over Heyndrick van der Burcht. 4 October 1661 over Heynderick van der Burcht. L. B. Januari 1607. Markt. Hans van der Burcht, van Thurnhout, maillenier. Maart 1609. Markt. A b rah am van der Burcht, j. g., van Vlissingen, cramer. B. O. 11 Augustus 1601. H end rick van der Burcht, van Turnhout, wedr. van Betken Haeskops, met Betken de Vrient, van Gent, wed. van Jan van Cruyce. Sv woonende op de Merct. 9 September 1634. Hein drie van der Burg, j. g., van der Vere, varende man, ende Janneken Simons, j. d., van den Nolle» Sy wonende over de Sas- brugge. 42 G. S. no. 120. HIER LEYDT BEGRAVEN CHRISTIAEN MARINISSE, VAN OOSTEN(DE) ALIAS CRAMER, STERF - DEN 13 SEPTEMBER A° 1584. HIER L. B. M VERTEN JANSEN SMIT. M. M. K. DIE H. I). TEEKENEN D. 10 NO VEMBER A° 1631. HIER RUST IN DEN HEERE JAN BAST! EN- SEN, IN SYN LEVEN EQUYPAGEMlt. ENDE COMMISSARIS VAN DE COLLEGE DER ADMI RALITEITEN VAN AMSTKLRE1)AM ENDE ROT TERDAM, OVERLEDEN DEN 28 (APRIL), OUT 53 JAREN A° 1631. G. 11. no. 120. Breed 5 voet. Eigendom A° 1627 van Marynis M a e r t s K e t e 1 a e r. K. R. Begraafrecht betaald op 14 September 1584 oi'er Christiaen Marinis. 1 Mei 1631 over Jan Bastiaenssen. 15 November 1631 over A dry a en Maertens, eygeu graf. 1 Juni 1644 over de wed. van Marrinis Maertenssen. L. B. September 1603. Nieuwstad. Pi eter nel Ie Adriaen

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 85