12 Ma rtens, van Zierickzee, huysvrouw van Jan Bastiaenssen, met attestatie van Zierickzee. Extract Resolutienboek', gemerkt no. 13, op 29 Mei 1579. l)eken van de schutterij Christiaen Marinissen. A B. Het middelstuk nog niet duidelijk. L. B. is denkelijk „licht begraven." M. M. K. zijn initialen, die passen op den eigenaar in het grafboek vermeld. Wat Smit en Ketelaar teekenen is mij duister. (liet grafschrift had duidelijke letters. Vergissing is uitgesloten). 43. G. S. no. 121. SEPULCRUM VAN LEENBERT COMMERSEN, G HE BOREN TOT VLISS1NGEN OUT SYNBE 09 JAREN, OVERLEBEN BEN 27 JA NUARI ANNO 1053. G. B. no. 121. Breed 5 voet. Eigendom op 20 September 1037 van Leendert Commerssen. K. R. Begraafrecht betaald op 18 September 1610 over Leyn Commerssen. 23 Februari 1611 over de wed. Leyn Com merssen. 22 September 1639 over Leyn Gommersen. 25 April 1641 over de moeder van Leendert Commerssen. 1 Februari 1053 over Leendert Coinniersen. 23 Juli 1661 over de vrouw van Leendert Commerssen. L. B. September 1603. Vrouwestraat. Nelleken Matthys, van Soutelande, wed. van Lenaert Commerssen, varende man. April 1614. Korte Noordstraat. Lenaerdt Commerssen, j. g., van Vlissinghencuvper, woonende by zyne moeder, Qui- rynke Pi eters. R. O. 7 October 1017. Lenaert Gommersen, j. g., met Levyntken Sohiers, j. d., beyde van Vlissingen. Sy wonende op de Marct. K. Z. Ouderling Leendert Kom mersen 1651. K. Z. Diaken Leendert K(C)ominer(t)sen 1631, 1635, 1639, 1643, 1647. K. 11. Kerkmeester Leender Commerse 1636, 1637. 44. G. s. no. 123. r?ier (cct bprtr. .^ïima INecjfê/ sterf a JL5c fffgig OtihEli./ t£ii jMe 23mie én IjuisL brouta/ étcuf a beu 333 april.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 86