G. B. no. 123. Breed 6 voet. Eigendom op 30 September 1630 van Mels Claessen. R. P. Poorter Simon Pieterssen 16 Jann. 1511. Simon Pietersen, van Out Vlissingen, 3 Eebruari 1546. 45. G. S. no. 124. SEPULCRE VAN 1)EN MAN- HAPPEN HEER LOGIER PIETERSSEN, VAN CRUYNINGEN, WYLEN VICE ADMIRAEL VAN ZEEL A NT, STERP DEN 1 MEI 1620 OYT 70- JAREN. G. B. no. 124. Breed 5 voet. Eigendom op 24 Eebruari 1632 van de wed. Legier Pietersen. „Dit vorenstaende graf comtnu toe Heyndrick van der He y d es erfgenamen die hetselve hebben gecoeht van Jacobus van Os, in liou- welick hebbende Anna Venduille, gewesen weduwe van Pieter Legier sen, volgens den overdracht des briefs in dato den 29 Aug. 1665." K. R. Begraafreclit betaald op 12 December 1600 over't kint van capt, Legier Pieterssen. 4 Mei 1620 over den vys-admi- rael Legier Pieterssen. 1 Eebruari 1622 over twee kinderen van Legier Pieterssen. 3 April 1625 over Legier Pie terssen. L. B. Juli 1595. Korte Noordstraat. Cathelyne Ivoopers,. van Ziriczee, huysvr. van cappn Legier Pieterssen. Maart 1598. Bij de Nieuwe watermeulen. Capt. Legier Pieterssen. Syne huysvrouwe te voren lidmaet. September 1603. Engelsclie kerkhof. Maieken Matt heus van Domborgh, de huysvr. van Pr. Legierssen, varende man. Maart 1611. Breewaterstr. Pieter Legierssen van ter Vere, varende man, synhuysvr. Theunke Cornelis te voren lidtmaet. October 1617. Nieuwe haven. Logier Pietersen de jonghe, apotlieckarius met attestatie van Dordrecht. September 1622. Breewaterstr. Legier Pietersen, j. g., van der Vere. December 1630. Groene- woud. Tan nek en Pi eters, huysvrouw van Legier Pie ter s s e n. R. P. Poorter Legier Pietersen, van Oruyningen, 22 October 1597. 46. G. S. no. 128. HIER RUST IN DEN I IE ERE LOUIS BAQUEMANGEBOREN VAN Ol DEN-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 87