44 BIRCHOUT SIX DU ONTRENT JAREN, IS OVERLEDEN DUX VIJEDE IN MEERTE 1615. G. B. no. 128. Breed 4 '/2 voet. Eigendom op 8 September 1627 van Louivys Ba que mans. K. R. Begraafrecht betaald op 8 Maart 1615 over Louis Baqueman. L. B. Maart 1598. Nieuwstraat. Louivys Bakeman, j. g., van Oudenburg. Juli 1602. Groenewoud. Lysbeth Hendricks van Ylissinghen, liuvsvrouw van Lowys Bakeman, te voren lidmaet. September 1625. Nieuivstraat. Catelina, j. d., Marga- rietjen, j. d., en Loy Baquemans, j. g., van Vlissingen, met belijdenis. Januari 1630. Nieuwstraat. Lysebetli Baque mans, j. d., van Vlissingen. R. O. 13 Mei 1600. Loys Bakeman, j. g., van Ouden- burch, met Lysbeth Heindrieks, j. d., van Vlissingen, wonende int Groenewout. 15 Eebr. 1620. Daniel Leynssen Seheuen, wewenaer van Leuuken Pi eters, met Lysbeth lleyndrix, wed. van Lowys Baekeman, beyde van Vlis singen. Sy wonende in de Nieuwstrate. 10 Mei 1631Mr. Fran cois Bogaert, dienaer des Godlycken Woorts tot Breskens, j. g., en Margarieta Bakeman, j. d., beyde van Vlissingen. Sy wonende in de Nieuwstrate. Z.w. Ilendrick Bogaert, broeder. II.w. Lisabeth Ileindrics, moeder. R. P. Poorter Lowys Baecqueman, van Oudenburg, 10 December 1603. N. L. van „Schepenen" Louis Baqueman 1612, 1613, 1614. K. Z. Ouderling Louis Bakeman 1608, 1614. K. Z. Diaken Louivys Baqueman 1603, 1605. K. R. Kerkmeesters Ileyndrick Boogaert 1597, 1598. Lowys Bakeman 1606, 1607. Daniel Leyns 1619, 1620. 47. G. S. nos. 143 en 144. (Verloren gegaan). G. B. nos. 143 en 114. Breed samen 5 voet, Eigendom A° 1627 van dheer Vernout Loncquc. 23 November 1619 „Deze twee graven svu vergroot met ontrent een voet breede erve, aengevought aen de noordzijde van deselve graven. Gomen

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 88