VI Ten gevolge van deze vrijgevige beschikking zijn behalve de boven met name genoemde werken een 2 7tal boeken en een paar atlassen uit de boekerij van wijlen van den Hr. Fokker naar die van het Zeeuwscli Genootschap overgebracht. Eveneens moge hier als een geheel bijeengenomen worden eene sc henking van verschillende voorwerpen door den heer Mr. J. Loelf te Koudekerke, lid des Genootschapsbestaande uit: 1°. eenige pek kransen met ijzeren schotelswaarvan de verbindingskettingen zijn verloren geraakt; ze zijn af komstig van een wachthuis, dat in 1831 en volgende jaren aan de duinen van Dishoek stond en waren bestemd als signaalvuren, als de Belgen mochten geland zijn; 2°. een oude tinnen drinkkan met deksel; 3°. een oude steenen vuurpot, groot model; 4°. een dito dito, klein model; 5°. een waterspuwer, gevonden onder de fundamenten van het huis op het dorp Koudekerke op den hoek van de Vlissingsche straat, waar nu het huis wijk no. 128 staat; 6°. een groote aarden schotel met het jaartal 1806 en de inscriptie 5 X 26; 7°. een oud steenen potje op drie pooten, gevonden bij het graven van den welput van het huis B no. 77a te Koudekerke, op de plaats, waar vroeger eene sloot lag, die later dichtgeraakt is; 8°. een steenen vuurtest met twee ooren, versierd met elf dieren- en menschenfiguren9°. eene kaart van de positie van Antwerpen in 1830; 10°. keure van den Lande van Zeeland van 1635; 11°. een pak plakkaten, resolution enz.; 12°. een sjako van de rustende schutterij van 1830. Verder ontving de bibliotheek de gewone uitbreiding door geschenken, tijdschriften uit de leeskamer en ruiling van uitgaven met andere genootschappen. Hier mogen afzonderlijk vermeld worden Kapport der Staatscommissie voor de schrijfwijze der Keder- landsche taal (geschenk van den voorzitter Mr. H. J. Dijckmeester) eenige nommers van L' art. public; Gustaaf Segers, Op wandel met, V ondelLevensberichten van leden der Koninklijke Academie van WetenschappenProf. Mr. X. J. Pierson door Prof. Mr. J. Baron d' Aulnis de Bourouill, Prof. Dr. H. van Herwerden door Prof. Dr. J. van Leeuwen Jr., Prof. Mr. H. J. Hamaker

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 8