46 K. li. Begraafrecht betaald op 19 Mei 1612 over de vrouw van Symon Geile. 14. November 1612 over Symon Geile. 50. G. S. no. 162. SEPULTURE VAN ADR1AEN ADRIAENSE KETELAER GEBOREN VAN VLIS- SINGEN OVERLEDEN (DEN JULI 1627 OUD JAREN) EN SYNE HUISVROUWE OUT SES EN VYFTICH JAREN OVERLEDEN DEN EERSTEN APRIL 1649. G. B. no. 162. Breed 4 voet. Eigendom op 11 Augustus 1627 van Adriaen Adriaenssen Ketelaer, de jonge. K. R. Begraafrecht betaald op 22 October 1592 over Ad ri ae n de Ketelaar. 26 Maart 1601 over de vrouw van Adriaen Adriaens. 18 Augustus 1602 over Jan Bartelmeus de Ketelaer. 16 Eebruari 1604 over 't kint. van Adriaen Adriaenssen Ketelare. 28 December 1617 over 't kint van Adriaen de Ketelare. 3 Augustus 1627 over Adriaen Adriaen se Ketelaer. 7 April 1649 over de vrouw van Adriaen Adriaense Ketelare. 24 Dee. 1652 over Adriaen de Ketelaer, sone van Vincent. 4 Juni 1658 over de vrouw van Bartelmeus de Ketelaer. 14 Juni 1658 over dheer Vincent de Ketelaer. 11 Dec. 1659 over Pi et er Jan sen de Ketelaer. 30 Oct. 1671 over de vrouw van Abra il am de Ketelaer. L. B. Juni 1604. Aen de Oude-bruggbe. Neelken Joos, huysvrouwe van Adriaen Adriaense Ketelaer. Juni 1605. Suytstrate. Adriaen Adriaense Ketelaer. Zyne buysvrouw Neelke Joos te voren lidmaet. 51. G. S. no. 163. HIER RUST IN DEN HEERE MAERTEN VAN DEN SANDK, VAN BRUGGE, IN SYNEN LEVEN COOPMAN BINNEN DESER STADT VLISSINGHEN, DIE OVERLEEDT OP DEN 21 OCTOBER A° 1608, OUT SYNDE ON TRENT 70 JAREN. HIER RUST IN DEN HEERE DE EERSAME PIERYNE JACOBS, GEBOOREN VAN BRUGGE.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 90