-17 HUYSVROUW VAN MARTEN VAN 1)E SANDE. SY OVERLEEDT DEN 18 JANEWARY ANNO 1608, OÜDT SYNDE ONTRENT 60 JAER. G. B. no. 163. Breed 3 voet. Eigendom op 5 Augustus 1627 van Jaques Bogaert en Abraham Eredrickssen F u v t. K. R. Begraafreelit betaald op 22 Januari 1608 over de vrouw van Marten van de Sande. 24 October 1608 over Marten van d e San d e. L. B. Juni 1599. Lange Noordstr., later op do Markt, Tan- nek en van de Sande, j. d., van Brugge, woonendeby haer oomMarten van d e Sande. R. O. 5 Juli 1608. Maerten van de Sande, van Brugge, wedr. van Perynken Jacobs, met J an nek en Rage- booms, j. d., van Marc by Calais. K. Z. Ouderling Maarten van de Sande 1588, 1592, 1594, 1596, 1598, 1600, 1606, (1610!). 52. G. S. no. 172. SEPULTURE VAX DEN (H EER) JACOB AELBRECHTSEX BRAXTWYCK, OVERLEEDT DEN 23 MAERTE 1645, OUT SYXDE 64 JAEREN. HIER IS BEGRAVEN LYCIA MATTHEL S HUYS VROUW VAN JACOB AELBRECHSENOUT ON TRENT NEG HEN EX DERTIGH JAER, DIE OVERLEEDT DEN (VYFDEN) - AUGUSTUS ANNO 1624, ENDE HAER OUST E X SOXE ADRIAEN JACOBSEN BRANTWYCK, (OUT 2)5 JAEREN, OVERLEET DEN (30) OCTOBER ANNO 1635. G. B. no. 172. Breed 4!/2 voet. Eigendom op 5 Augustus 1627 van Jacob Albrechtssen. 4 Juli 1737 van mevr. Maria Zeylmaker, wed. dheer Jan de Moor. 29 Sep tember 1772 aan de kerk gelaten. K. R. Begraaf geld betaald op 8 Augustus 1624 over L u o y e Matheus. 2 November 1635 over Adriaen Jacobssen. 27 Maerte 1645 over Jacob Albrechtsen. 4 Mei 1648 over de weduwe Jacob Albreclits.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 91