48 L. B. Januari 1608. Oostzyde. Lucie Mattheus, j. d., van Ylissingen. R. 0. 12 December 1609. Jacob A el b r ech t senj. g., met Lusya Mattheeus, j. d., bevde van Ylissingen. Sy woo- nende aan de Oostzyde. 12 December 1626 Jacob Ael- breclitsen, van Ylissingen, wedr. van Lucytje Matteeus, met W i 11 e m y n t j e Cornells, van der Goeswed. van W o u- ter Bartelssen. Sy wonende in het ICorte Groenewout. 53. G. S. no. 176. HIER LEYT BEGRAVEN BAR- TEL CORNELISSEN PORREXARE i) G. B. no. 176. Breed 5 voet en no. 344 breed 3 voet. Eigendom op 5 Augustus 1627 van Cornelis Bartelssen Porren are en de kinderen van Cornelis Jacobs Eeys. A° 1737 van mevr. Maria Zeylinaker, wed. van Johan de Moor. Beide graven 29 September 1772, aan de kerk gelaten. 54. G. S. no. 177. ïjier leet begraben Cetaout 1M= lenigen be aube (JParrenare s) pterf in 't jaet aus? Ijcce f©c1033f op ten P1933313ste baclj jfcBcuaci I enbe 3>i= comune Coruclis? I ü>acn<? IjnyéliLouVu ban Celuaut UM» \e$§ be aube jporrcnare sj «Steef 3C° f ©cf 3 be I eenSte baclj ban .September. I ïjiec (eet bcgrabe I <l3ïcepn aHeltioutp baclj» ter bie £terf fBc'£ beu f3 I baclj in JlEerte HIER LEET BEGRAVE CORNELIS HEUWOUSSEN PORRENAERE, IX SYN LEVEN REKENMEESTER S'LANDTS EN DER G RA EFELYK H E ITS VAN ZEELAND, DIE STERF DEN 26 DECEMBER ANNO 1618. 3) G. B. no. 177. Breed 5 voet. Eigendom op 8 December 1637 van de wed. van inr. Job Porrenaer. K. R. Begraafreclit betaald op 14 Februari 1583 over burgmr. 1) Dit staat met gewone letter in het midden van den steen. Hét daarop volgende geheel weggesleten. Ook het Gothisch randschrift, ingedeeld als iu 110. 177, was niet te ontcijferen, dan alleen „Ewaut Jacops Doenssen sterf" 2) „Porrenare" blijkt later bijgevoegd te zijn. Deze naam was boven „oude" en „sterf" uitgebeiteld. 3) Het eerste opschrift was een Gothisch randschrift. Het tweede stond, in gewoon schrift, midden op den steen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 92