49 Bartel(meus) Gorn(elis) Porrenner. £3 Januari 1595 over Lye ven Do ens. £9 December 1605 over de dochter van Jan Doenssen. 3 Juni 1611 over Jan Adriaenssen Doene. 29 December 1618 over den rekenmeester Por ren are. 6 Juni 1623 over de moeder van den pensionaris (Job Porrenaar). 3 Augustus 1637 over Jan Porrenaer. 6 December 1637 over dheer Job Porrenaer. 6 November 1638 over Jacob Porrenaer. 5 Juli 1647 over Bartelmeus Porrenaer. £0 December 1661 over Haeghken Porrenners. L. B. Juli 1597. Nieuwe Haven. Jaquemyne Porre- naers, huysvrouw van Jan Lambrechtssen, met attest, van Middelborgh. December 1599. Oostzijde. Digneken Gornelis Porrenaers, j. d., van Vlissingen, woonende by haer ouders. Januari 1611. Nieuwendyk. Leyntgen Eewouts, j. d., van Vlis- singhen. Juni 1612. Oostzyde. Burgmr. Gornelis Eewouts- sen Porren aare, rekenmr. Januari 1618. Hellebardierstraat. Grietgen Porrenaare,j. d., van Ylissinghenwoonende by haar ouders. Maart 1618. Hellebardierstraat. A echt jen Porre naer, j. d., van Ylissynghen, wonende by haer ouders. October 1619. By de Oude brugge. Mr. Jacobus Porrenaere, j. g., van Yliss(ingen). September 1620. Oostzijde. Digna Jobsen, wed. van den heer rekenmr. Porrenaere, met attest, v. Middelb(urg). B. O. 1 December 1612 Mattheus del Coorne, wt Piedmond, weduwaar (sic) van Claarken de llycke, met Sara Adriaans, j. d., van Vlissingen, woonende int Slyckstraate. 24 Augustus 1613 Daniel de Milan, j. g., van Eyssel, met Janneken del Gorne, j. d., van Ylissynghen. Zy woonende in de Nieuwe- strate. (In het Lombardshuis?). 2 November 1613 Bartliolomeus del Gome, wt Piedmontwr. van Adriaenken Batai 11 e met Mag d al e enkeui Jaspers, j. d., van Vliss(ingen)wo nende in de Nieustraete. (Deze opgave van 2 November is doorge haald). 11 Maart 1617 mr. J o b P or ren aer e, j. g. ende pensio naris van Vlissingenmet Janneken J a n s, weduwe van Jacob de Weert, mede van Vliss(ingen). 22 Januari 1628 Bartholo- ineeus del Come, j. g., ende Margriete Porrenaere, j. d., beyde van Vlissingen. Sy woonende op den Nieuwendyck. 11. P. Poorter Ewout Willemsen, van Breda, 24 Maart 1603. N. L. van „Burginrs." Eewout Willem.se 1493 1506. Gornelis Eewoutsen 1528. Gornelis Eewoutsen Por- Archicf 1913. 4

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 93