50 renaer 1542 en 1591 1601. Bartho 1 emeus Corn. Porrenaer 1561 1584. N. L. van „Schepenen" Eewout Willemse 1491 1496. Cornelis Eewoutsen 1507 1541. Bartelmeus Eewout- sen 1510. Bertel Cornelissen 1555 1570. Bar- tholomeus Corn. Porrenaer 1577 1582. Cornelis Eeuwoutsen Porrenaer 1593 1599. N. L. van „Raden" Bertelmeeus Corn. Porrenaer 1574. Mr. Jacob Porrenaer 1616. X. L. van „Pensionarissen." Mr. Job Porrenaer 1600. X. L. van „Rekeninrs. Prov. Rekenkamer." Cornelis Ew out- sen Porrenaer 2 Mei 1602. X. L. van „Gecommitteerde Raden." Bartliolomeus Corn. Porrenaer 1585 (zie „Levensberichten van Zeeuwen" II biz. 4-20. Hij wordt op de naamlijst niet als zoodanig vermeld, den kelijk omdat hij reeds den 14 Februari werd begraven). Extract Res. no. 13 op 29 Mei 1579 en 20 Pebr. 1581. Deken van de schutterij Cornelis F e y s s e n. 55. G. S. no. 181. (Verloren gegaan). G. B. no. 181. Breed 4 voet. Eigendom A° 1628 van de weduwe van P i e t e r W i 11 s s e n. „Het hoeken aen de pilaere is vergunt aen Flo ris Wilsen, by de kerkmeesters alsoo het onbequaem is om kinders te begraven." 1737 van Adriaën Wilsen. 56. G. S. no. 182. HIER LEYT BEGRAVEN QUINTIN JANSEN, STERF DEN OEN NO VEMBER 1596. 1 G. 11. no. 182. Breed 3 voet. Eigendom op 3 November 1627 van dheer Jacob Quintenssen. K. R. Begraafrecht betaald op 26 October 1586 over de vrouw van Quintin Janssen. 8 April 1587 over de vrouw van Jacob Quintenssen. 9 November 1596 over Quyntin Janssen. 6 November 1633 over Jacob Quintenssen. 9 Juli 1638 over de vrouw van Jacob Quintenssen. L. B. Juli 1598. Zuidstraat. Coinmerken Leunis, van Westcappel, wed. van Quinten Janssen. Juni 1606. Nieuw- straat. Jacob Quintenssen ende Neelken Micliiels, syne

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 94