51 huysvrouwe. April 1624. Nieuwstraat. Jacob Quintensséai. Syn huysvrouw, Grytken van do Putte, te voren lidmaet. It. O. 14 Juni 1587. Jacob Quintens, van Vlissingen wedr. van Jaquemink van Damme, en N e e 1 k e n Mi- cliels, van Oostende, wed. van Jan dmn. 8 Juli 1623. Jacob Quintenssen, j. g., met Margrieta van de Putte, j. d., beyde van Vlissinglie. Sy wonende aen de Oost- zyde. Z.w. Jacob. Quintense, vader. Ii.w. Anneke Ba- quemans, moeder. 19 Jan. 1636. Jacob Schoor, j. g., van Aken, met Margrieta van de Putte, van Vlissingen, wed. van Jacob Quintenssen, de jonglie. Sy wonende inde Nieustrate. R. P. Poorter Jacob Quintensen, van Vlissingen, 20 Augustus 1582. N. L. van „Schepenen." Quintyn Janssen 1568, 1569, 1570. Jacob Quintensen 1612 1627. N'. L. van „Raden." Quintein Jansen 1581. Jacob Quintensen 1611. K. Z. Ouderling Jacob Quintensen 1618, 1622. K. Z. Diaken Jacob Quintensen 1610, 1614. K. R. Kerkmeester Jacob Quintenssen 1610, 1611. 57. G. S. no. 185. HIER LIGHT BEGRAVEN LISEBET LEIGIERS, DE DOCHTER VAN LEI- GIER MARINISSEN, OVERLEET DEN (21) APRIL ANNO 1019 ENDE SYN HUYSVROUW, MAEY- KEN VAN BOTERBERGHE, EERST WEDUWE VAN JAN MOENS, GHEBOREN VAN OSTENDE, DIE OVERLEET DEN (1)3 SEPTEMBER A°-1638. G. B. no. 185. Breed 5 voet. Eigendom op 12 Juli 1629 van Legier Mary nissen. „Is maer 4 voeten, om het fon- damentswille van de pilaer." K. R. Begraafrecht betaald op 24 April 1619 over de dochter van Legier Marynissen. 15 September 1638 over de vrouw- van Logier Marynissen. L. B. December 1594. Nieuwstraat. Dignetgen Lauwe re i svan Westcappelde huysvrouw van Legier Marinissen, dienende op Corn. Martinssen Juni 1607. Lange Noordstraat.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 95