52 Mayken van Botcrborghe, van Oostende, de huysvrouw van Jan Moens, schipper. R. O. 15 Januari 1605. Jan Moens, wedr. van Casynken Neinsens, met May eken van Booten berch, wed. van Jan Verdieus, beide van Oostende. Sy wonende in de Lange Noordstraat. 19 Mei 1618 Hans van de Velde, j. g., van Middelburg, met Tanneken van Boterberglie, j. d., van der Vere, wonende op 't kerkhof. 27 April 1630. Cor nells Franssen, van Out Vlissingen, wedr. van Willemyntje Meertens, met Adriaentje van Boterberg, van Oost- eynde, wed. van Govaert JJirekssen. Sy wonende in de Corte Noorstrate. 58 G. S. no. 186. HIER LICHT BEGRAVEN GIL LIS THYSSEN SEPULTURE VAN DANIEL THUYSSEN TG LI I EGIB1L ANNO 1649. G. B. no. 186. Vier voet en half („en half" geroyeerd). Eigendom op 30 Januari 1643 van Mayken Laurens. Dit graf is vergroot met thien duinen breed, en dat aen de noort- zijde van dit graft' aengevought. Sr. Daniel Thyssen, inhu- welyk hebbende Mayken Louwereys, heeft daer voor be- taeld den 4 September 1649. Coint (nu) toe mevr. Petronella Jaooba Nagtegaal, wed. van dheer burgmr. Gillis Th ijs sen, die 't zelve tegen woordig afstaat en resigneert aen de j utt'. Magdaleena J a c o b a en Elisabet Lammens en erfgenamen. K. R. Begraafrecht betaald op 27 Juni 1610 over Gillis Thijssen. 23 Februari 1647 over Daniel Tijesen. 2 Maart 1647 over de vrouw van Jan Tijssen. 21 Juni 1660 over den lieer Gillis Tijssen. 5 October 1661 over de wed. van dheer Maerten Tijssen. 27 December 1661 over de dochter van Danel Tijssen Gillissen. Februari 1667 over de wed. van dheer Gillis Thyssen (zie vooral grafnommer 96). L. B. September 1620. Korte Groenewoud. Gillis Tijssen, van der Vereende Anna d e Conine, zyne huysvrouwmet at testatie van Londen. December 1621. Oostzijde. Daniel Tijs sen, van Vlissingen. Syne huysvrouwe, Leun ken Bouwen s, te voren lidmaet. Maart 1628. Oostzijde. Louwyseken Bu-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 96